Ngày 24/4/2016: Chúa Là Thánh

592

Thi Thiên 139:19-24 

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (câu 23, 24).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa có chấp nhận tội lỗi không, vì sao? Có phải Vua Đa-vít căm ghét vì lý do cá nhân không? Ông xin Chúa những điều gì? Bạn học được gì qua bài học này?

 

Vua Đa-vít kết thúc bài ca dâng lên Chúa trong Thi Thiên 139 với những lời chúc tôn Chúa là Đấng Thánh. Ông vạch rõ ranh giới giữa tội ác và thánh khiết. Người theo Chúa không thể đi chung đường với người ác. Sáng và tối không thể hòa hợp với nhau thể nào, thì người ác và người kính sợ Chúa cũng không thể thỏa hiệp với nhau thể ấy. Ông tin rằng Chúa sẽ diệt người ác. Người ác ở đây là những người “huyết,” nghĩa là “bọn khát máu” (câu 19 BTTHĐ), là người nói nghịch Chúa, lấy Danh Chúa mà làm chơi, dấy nghịch cùng Chúa (câu 19-21). Ông thưa với Chúa những điều ông cho là phải: “Tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghiếc những kẻ dấy nghịch Chúa sao?” Những điều Vua Đa-vít nêu lên không phải do lòng căm thù cá nhân nhưng đó là sự phẫn nộ của người công chính trước kẻ thù ghét và chống nghịch Đức Chúa Trời. Ông không tự mình trả thù nhưng chỉ xin Chúa hành động và đối phó với bọn khát máu mà thôi. Chúng ta cũng thường bất bình và bị tổn thương khi đối diện với những người chống đối Chúa, nhưng Chúa Giê-xu dạy: “Song Ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” (Ma-thi-ơ 5:44-45).

 

Chúa là Thánh, nên con cái Chúa phải trở nên thánh. Lời cầu nguyện trong hai câu cuối Thi Thiên 139 của Vua Đa-vít là bài học cho chúng ta trong quá trình nên thánh mỗi ngày. Vua Đa-vít xin Chúa “tra xét, thử thách, xem thử, và dắt” ông vì Chúa biết lòng và biết tư tưởng của ông (câu 23). Con người chỉ nhận biết tội lỗi qua hành động, lời nói, nhưng Chúa biết từ trong tư tưởng, tấm lòng của mỗi người. Ông tiếp tục xin Chúa “dắt tôi vào con đường đời đời.” Đây là đích đến của cuộc đời Vua Đa-vít và cũng là đích đến của mỗi con cái Chúa. Khi chúng ta khiêm nhu hạ mình, thành thật với Chúa và với chính mình, Chúa sẽ tra xét tư tưởng chúng ta, tha thứ tội lỗi, thánh hóa chúng ta và dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Hãy ghi nhớ Lời Chúa phán: “Hãy nên thánh, vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh” (Lê-vi Ký 19:2).

 

Bạn có nhờ cậy Chúa thánh hóa đời sống mình chưa?

 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con và chết vì tội con. Xin cho con biết yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù con. Xin nhắc con luôn nhớ rằng Chúa là Thánh và cầu xin Chúa dẫn con đi với Ngài mỗi ngày.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 17.

Bài trướcNgày 23/4/2016: Điều Quan Trọng Nhất
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Châu Đốc Tỉnh An Giang.