Ngày 23/5/2016: Con Cái Thật của Đức Chúa Trời

1153

Giăng 8:38-47

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu Ta, vì Ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng Ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai Ta đến” (câu 42).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Khi những người Giu-đa nói họ là con của tổ phụ Áp-ra-ham thì Chúa nói gì? Tại sao khi họ xưng là con Đức Chúa Trời thì Chúa không công nhận? Chúa đã phân tích thế nào để họ thấy họ là con của ma quỷ? Làm thế nào bạn biết mình là con cái thật của Đức Chúa Trời?

 

Khi Chúa Giê-xu nói với người Giu-đa rằng “Ta nói điều Ta đã thấy nơi Cha Ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình” (câu 38) thì họ khẳng định họ là con của tổ phụ Áp-ra-ham, vì họ đã làm phép cắt bì là dấu hiệu của dân tộc chọn lựa biệt riêng thuộc dòng tộc Áp-ra-ham. Chúa bảo họ giống ma quỷ vì họ tìm mưu giết Chúa là người đang dạy chân lý cho họ, vậy họ không giống tổ phụ Áp-ra-ham chút nào, vì nếu là con thì phải giống cha. Những người Giu-đa lại tiếp tục khẳng định mình là con Đức Chúa Trời chứ không phải là con ngoại tình (câu 41), nhưng Chúa Giê-xu nói nếu họ là con Đức Chúa Trời thì họ phải yêu mến Chúa Giê-xu là Đấng ra từ Đức Chúa Trời và từ Ngài mà đến. Ngoài ra, nếu họ là con Đức Chúa Trời thì tại sao Chúa Giê-xu đem Lời Cha đến mà họ lại không vâng lời (câu 45-47)? Rõ ràng họ là con của ma quỷ vì họ đang làm theo dục vọng của cha họ là ma quỷ vì ma quỷ là kẻ giết người và là cha của sự nói dối. Những người Giu-đa nghĩ họ là con của tổ phụ Áp-ra-ham theo gia phả, vì vậy họ là dân tộc được chọn và đương nhiên là con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, họ chỉ là con về phần xác, còn về phương diện thuộc linh và đạo đức thì Chúa Giê-xu cho thấy họ là con của ma quỷ.

 

Nhiều người cho rằng mình được làm con của Chúa từ trong bụng mẹ, hoặc vì ở trong gia đình đầy tớ Chúa. Nhưng đó chỉ là lời tự xưng, Chúa không nhìn gia phả của chúng ta mà Ngài nhìn nếp sống có chứng tỏ chúng ta là người tin nhận Chúa thật hay không (Giăng 1:12). Là con cái thật của Chúa thì phải yêu mến Cha, yêu mến và vâng phục Lời Cha, phải từ bỏ mọi điều thuộc về thế gian mà đi theo sự dạy dỗ của Cha mình là Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta không tìm mưu giết Chúa như những người Giu-đa ngày trước, nhưng khi chúng ta có nếp sống làm ô Danh Chúa, không vâng theo chân lý, sống giả hình… thì coi chừng dù mang danh tín hữu Tin Lành, Chúa vẫn nói chúng ta không phải là con cái thật của Ngài.

 

Bạn có nghĩ mình là con cái thật của Đức Chúa Trời không? Tại sao?

 

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa đã cứu con và cho con được làm con của Ngài. Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con không nghe theo chân lý của Chúa. Xin cho con luôn vâng phục Chúa và có nếp sống chứng tỏ mình là con cái thật của Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 20-21.

Bài trướcBồi Linh Huấn Luyện Về Công Tác Truyền Giáo Tỉnh Cà Mau
Bài tiếp theoNgày 24/5/2016: Người Thuộc Về Chúa