Ngày 20/11/2016: Phước Hạnh của Người Công Chính

822

Gióp 1:1-3

1 Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.
2 Người sanh được bảy con trai và ba con gái; 3 có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều; người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông phương.
 

Câu gốc: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi Thiên 1:3).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhận được những phước hạnh nào? Quan niệm người được phước trong Cựu Ước và Tân Ước khác nhau ra sao? Bạn quan niệm thế nào là người được phước trong Đấng Christ?

 

Trong thời đại tộc trưởng, cũng như trong nền văn hóa Hê-bơ-rơ, quan niệm người được phước là người có nhiều con cái, tài sản, và địa vị (Thi Thiên 1). Ông Gióp là điển hình của một đầy tớ được phước.

 

Ông Gióp có bảy con trai và ba con gái. Ba và bảy là những con số trọn vẹn. Trong văn hóa Israel và trong bối cảnh bấy giờ, con trai là con được thừa kế trong gia đình. Người nam có vị trí quan trọng hơn người nữ, nên số con trai nhiều hơn con gái cũng bày tỏ sự phước hạnh của gia đình. Nhưng không vì văn hóa mà ông Gióp thương con trai và bỏ rơi con gái. Trong phần cuối của sách, các con gái của ông Gióp được kể tên rõ ràng và được ông Gióp chia một phần gia tài cho họ (Gióp 42:15). Như vậy phước hạnh của người công chính như Lời Chúa hứa còn đến ngàn đời.

 

Ông Gióp có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và đầy tớ rất nhiều (câu 2). Những số lượng thú ở đây tượng trưng cho sự giàu có về phương diện vật chất. Số lượng lạc đà nhiều chứng tỏ sự trao đổi thương mại của ông Gióp không những tại địa phương nhưng cả vùng rộng lớn. Số lượng bò cho thấy sự thịnh vượng của ông Gióp trong lãnh vực nông nghiệp. Số lượng chiên nói lên sự thịnh vượng của ông Gióp trong lãnh vực chăn nuôi. Trong bối cảnh bấy giờ, đầy tớ được xem như là của cải của chủ và chủ có toàn quyền quyết định trên đời sống của các đầy tớ đó. Như vậy Chúa ban cho ông Gióp phước trong mọi khía cạnh vật chất.

 

Ông Gióp “lớn hơn hết trong cả dân Đông phương.” Chúa đã cho ông Gióp được phước, có địa vị cao và trở nên nổi tiếng trong cả vùng rộng lớn.

 

Tuy nhiên, thịnh vượng không phải lúc nào cũng là biểu hiện của phước trong Cựu Ước, vì có lúc người công chính cũng thấy người ác thịnh vượng. Điều quan trọng là được phước trong ngày cuối cùng (Thi Thiên 73). Ngày nay, người công chính là người tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ. Phước nhận được không chỉ giới hạn trong sự thịnh vượng về khía cạnh vật chất, nhưng được nhấn mạnh hơn trong khía cạnh thuộc linh và Phúc Âm mang lại (Rô-ma 15:29). “Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng” (Ê-phê-sô 1:3). Kết quả của phước hạnh là niềm vui trong Chúa trong cả thuận cảnh và nghịch cảnh (Rô-ma 5:3). Ngay cả khi gặp thử thách, bức hại cũng tìm thấy phước hạnh (Gia-cơ 1:2). Bạn có ước ao nhận được phước hạnh thiêng liêng Chúa ban cho không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những phước hạnh Ngài ban cho con. Dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, xin cho con cứ giữ vững niềm tin nơi Chúa và luôn vui thỏa trong Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 39.

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Cho Các HT Tỉnh Đồng Nai
Bài tiếp theoBài 78: Các Vua Và Tiên Tri (TT)