Ngày 19/11/2016: Đức Tin Tăng Trưởng

989

Giăng 11:17-27

17 Khi Đức Chúa Jêsus đến nơi, thấy đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi. 18 Vả, thành Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem chỉ độ mười lăm ếch-ta-đơ. 19 Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. 20 Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Jêsus đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. 21 Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết; 22 mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. 23 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. 24 Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. 25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 26 Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? 27 Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.
 

Câu gốc: “Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian” (câu 27).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Qua lời đối thoại giữa bà Ma-thê và Chúa, Chúa đã giúp đức tin của bà nơi Chúa tăng trưởng như thế nào? Làm thế nào để đức tin nơi Chúa trong lòng bạn luôn tăng trưởng?

 

Khi Chúa Giê-xu đến làng Bê-tha-ni thì ông La-xa-rơ đã chết bốn ngày rồi. Bà Ma-thê nghe tin Chúa đến, vội chạy ra đón Ngài. Qua cuộc đối thoại giữa bà với Chúa, tuy ngắn ngủi, nhưng chúng ta thấy Chúa đã giúp đức tin của bà tăng trưởng một cách kỳ diệu. Vừa gặp Chúa, bà nói: “Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết; mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho” (câu 21-22). Có vẻ bà Ma-thê trách Chúa đến trễ, tiếc quá, nhưng bà phải đành chịu, dù vậy bà vẫn hy vọng. Bà biết Chúa Giê-xu sẽ cầu xin và Đức Chúa Trời sẽ ban cho, nhưng cầu xin điều gì thì bà không biết và không có ý kiến. Đức tin bất toàn của bà nơi Chúa bước đầu chỉ đơn sơ vậy thôi. Để giúp đức tin của bà lên cao hơn, Chúa Giê-xu nói “Anh ngươi sẽ sống lại” nhưng bà Ma-thê không nghĩ Chúa gọi người chết sống lại, mà bà nghĩ đến sự sống lại trong kỳ phục sinh sau cùng. Bà tin về sự sống lại của con dân Chúa trong ngày sau rốt, nhưng Chúa Giê-xu muốn nâng đức tin của bà lên cao hơn nữa, nên Ngài tuyên bố một chân lý vô cùng quan trọng: “Ta là sự sống lại và sự sống; người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống và tin Ta thì không hề chết.” Rồi Ngài hỏi trực tiếp bà Ma-thê: “Ngươi tin điều đó chăng?” Đến đây, đức tin của bà Ma-thê đã được soi sáng đặc biệt, bà tin Lời Chúa Giê-xu xưng Ngài là sự sống lại, Ngài là nguồn sống. Ngài là Đấng ban sự sống cho mọi người. Bấy giờ bà mạnh mẽ tuyên xưng đức tin với Chúa: “Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.” Chúa cũng đang hỏi mỗi chúng ta: “Ngươi tin điều đó chăng?”

 

Đức tin được tăng trưởng khi chúng ta đến với Lời Chúa, lắng nghe Lời Chúa dạy, tương giao mật thiết với Chúa. Nếu không học Lời Chúa và tương giao với Ngài thì dù tin Chúa lâu năm, đi nhà thờ mỗi tuần, chúng ta cũng chỉ là con đỏ trong Chúa, đức tin không tăng trưởng như Chúa muốn. Chúa yêu thương luôn dùng nhiều cách để giúp cho đức tin chúng ta tăng trưởng, vấn đề là chúng ta có bằng lòng từ bỏ tính xác thịt để nhận lãnh Lời Chúa không (I Cô-rinh-tô 3:1-2). Hãy thưa với Chúa như các sứ đồ ngày trước: “Xin thêm đức tin cho chúng con!” (Lu-ca 17:5).

 

So với năm ngoái, bạn nhận biết đức tin của bạn đã tăng trưởng như thế nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con. Dù bận rộn với công việc mỗi ngày, nhưng xin Chúa cho con dành ưu tiên gắn bó với Lời Chúa và giữ sự tương giao với Ngài mỗi ngày hầu cho đức tin của con nơi Chúa luôn được tăng trưởng.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 38.

Bài trướcNgày 18/11/2016: Bước Đi trong Ánh Sáng Sự Sống
Bài tiếp theoHuấn Luyện Nhân Sự Mục Vụ Thể Thao Tại Tỉnh Ninh Thuận