Ngày 18/3/2016: Mục Đích Học Lời Chúa

754

Giăng 7:37-43

“Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó, thì nói: Người này thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói: Ấy là Đấng Christ. Người khác nữa lại nói: Đấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao?” (câu 40,41).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe Chúa giảng về Sông Nước Hằng Sống, đoàn dân nhận định Chúa là ai? Tại sao họ lại cãi lẽ với nhau? Chúng ta cần học Lời Chúa với tinh thần như thế nào để tâm linh được cứu?

 

Sau khi nghe Chúa Giê-xu kêu gọi “Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy” (câu 38), thì trong dân chúng có ba luồng ý kiến. Nhóm thứ nhất là những người không hiểu biết nhiều, họ nói Chúa là một Đấng tiên tri vì họ nghe Ngài giảng Lời Đức Chúa Trời với nhiều phép lạ cặp theo nên nhận định một cách hời hợt như vậy. Nhóm thứ hai, hiểu biết hơn một chút, nhận định Ngài là Đấng Cơ Đốc (Mê-si-a), nhưng theo họ thì Đấng Cơ Đốc cũng chỉ là Đấng họ mong chờ sẽ đến để giải cứu dân tộc ra khỏi ách nô lệ của La Mã lúc bấy giờ chứ không phải là Đấng Cơ Đốc đúng nghĩa. Và nhóm thứ ba là nhóm tự nghĩ mình hiểu biết Kinh Thánh hơn hết. Họ nói Ngài không phải là Đấng Cơ Đốc vì theo kiến thức Kinh Thánh của họ thì Đấng Cơ Đốc phải ra từ dòng dõi Vua Đa-vít và đến từ làng Bết-lê-hem, còn Chúa Giê-xu thì không phải như vậy. Họ đã phủ nhận Chúa bằng chính lý luận của mình. Tuy nhiên, phía sau những lý luận có vẻ bác học đó, chúng ta thấy một tinh thần học hỏi và tìm hiểu về Chúa hết sức hời hợt. Họ đưa ra kết luận khi chưa tìm hiểu Chúa cách kỹ lưỡng. Họ chỉ biết Chúa đến từ làng Na-xa-rét xứ Ga-li-lê mà không biết Chúa giáng sinh tại Bết-lê-hem. Họ biết Chúa là con của ông thợ mộc Giô-sép mà không biết Chúa sinh ra từ dòng dõi Vua Đa-vít. Họ dùng Kinh Thánh để phô trương kiến thức của mình nhưng sự hiểu biết của họ lại hết sức nông cạn, chưa hiểu Lời Chúa một cách đúng đắn.

 

Cả ba thành phần trên đều có học Lời Chúa, đến với Chúa, và nghe Lời Chúa giảng dạy nhưng mục đích cuối cùng của họ chỉ để hơn thua rằng Chúa là ai mà thôi. Cuối cùng họ đi đến chỗ cãi lẫy nhau (câu 43). Ngày nay chúng ta có Lời Chúa, mỗi người cần phải học biết về Chúa cách cặn kẽ, không phải học để khoe khoang kiến thức hay tranh luận hơn thua. Học biết Chúa là ai rất cần nhưng chưa đủ; chính mối liên hệ giữa Chúa với mình là quan trọng hơn. Học Lời Chúa để tin và tiếp nhận Chúa cho chính mình thì mới nhận được Sông Nước Hằng Sống cho tâm linh để được cứu (câu 37,38).

 

Bạn học hỏi Lời Chúa như thế nào? Bạn đã từng dùng kiến thức Kinh Thánh để tranh cãi nhau về Chúa chưa? Kết quả như thế nào?

 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đã ban Lời Ngài cho con. Xin cho con siêng năng học hỏi và cẩn thận làm theo Lời Chúa để tâm linh con được tươi mát trong Lời Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 15.

Bài trướcBồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Thành Phố Cần Thơ
Bài tiếp theoNgày 19/3/2016: Tinh Thần Đầy Tớ