Ngày 18/12/2016: Sa-tan Gièm Pha Ông Gióp Lần Thứ Hai

885

Gióp 2:1-6      

1 Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. 2 Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. 3 Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác; lại người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có giục ta phá hủy người vô cớ. 4 Sa-tan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: Lấy da đền da, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. 5 Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. 6 Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi; nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người.

 

 

Câu gốc: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình” (I Phi-e-rơ 5:8-9).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Lần thứ hai, Đức Giê-hô-va phán về ông Gióp như thế nào? Sa-tan gièm pha ông Gióp lần thứ hai ra sao? Với ý đồ gì? Bạn áp dụng bài học này cho đời sống mình như thế nào?

 

Sa-tan đã thất bại hoàn toàn trong cuộc gièm pha ông Gióp lần đầu (1:9-11). Dù Sa-tan đã làm mất hết của cải và giết các con trai, con gái của ông Gióp, nhưng ông không hề “phạm thượng cùng Đức Chúa Trời” (1:22) mà vẫn đứng vững trong đức tin, thờ phượng và ca ngợi Ngài (1:21). Sa-tan ngoan cố không bỏ cuộc, nó quay lại ngôi Đức Chúa Trời để gièm pha ông Gióp một lần nữa. Giống như lần đầu (1:8), chính Đức Chúa Trời đã đề cập đến đầy tớ trọn vẹn và ngay thẳng của Ngài là ông Gióp; còn Sa-tan thì tìm cách buộc tội ông Gióp. Đây là cuộc chiến không chỉ giữa Sa-tan với ông Gióp, nhưng còn là cuộc chiến giữa Sa-tan với Đức Chúa Trời. Ngài đã bênh vực ông Gióp và biết rằng Sa-tan vô cớ làm hại con cái Ngài (câu 3). Đức Chúa Trời không hề bỏ rơi ông Gióp, nhưng Ngài biết đầy tớ Ngài sẽ không thua cuộc trong thử nghiệm này.

 

Sa-tan gièm pha ông Gióp lần thứ hai rằng khi Chúa “đụng đến xương thịt người ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt” (câu 5). Do đã thất bại khi lấy hết của cải và con cái của ông Gióp, nên lần này Sa-tan tìm cách đụng đến thân thể và sức khỏe của ông. Sa-tan nghĩ rằng ông Gióp có thể xây dựng lại gia đình và cơ đồ khi vẫn còn sức khỏe và năng lực. Nhưng nếu lấy đi sức khỏe là đưa ông đến đường cùng, không còn cách nào có thể phục hồi nên chắc chắn ông sẽ lìa bỏ Đức Chúa Trời, phản bội và phỉ báng Ngài.

 

Dù xưa hay nay, Sa-tan vẫn luôn tấn công, gièm pha, cám dỗ con cái Chúa bằng mọi cách, với mục đích chia rẽ Cơ Đốc nhân với Chúa và kéo mọi người xa rời Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta rằng: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8). Chúng ta phải nương cậy, vững tin vào Chúa vì Ngài luôn tranh chiến cho chúng ta. Và phải nhớ rằng Chúa có toàn quyền trên ma quỷ (câu 6). Ngài biết sự trung thành của ông Gióp và đức tin của ông Gióp đã khiến Sa-tan ngậm miệng. Chúa cũng muốn chúng ta sống vững vàng như ông Gióp.

 

Bạn có tin vào quyền tể trị của Chúa trong mọi hoàn cảnh và có chúc tụng Danh Ngài trọn đời sống bạn không?

 

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa là Đấng luôn bảo vệ chăm sóc con. Xin cho con luôn tin Chúa là Đấng cao cả vô song tể trị toàn cõi vũ trụ này. Xin ban năng lực để con thắng mọi cám dỗ, thử thách từ ma quỷ.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 6.

Bài trướcNgày 17/12/2016: Tin Cậy Vâng Lời
Bài tiếp theoThông Công Nữ Giới Khu Vực Khánh Hòa