Ngày 17/12/2016: Tin Cậy Vâng Lời

557

Giăng 11:38-40

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” (câu 40).

38 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ: Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại. 39 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi. 40 Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?

 

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa bảo hãy lăn tảng đá chặn cửa mộ ra thì bà Ma-thê đã nói gì? Tại sao bà ngăn cản Chúa? Chúa trả lời bà thế nào? Làm thế nào để chúng ta luôn sống tin cậy vâng lời Chúa?

 

Chúa Giê-xu vô cùng đau lòng vì thấy hậu quả của tội lỗi là sự chết đang cai trị trên ông La-xa-rơ và trên nhiều người đang có mặt ở đây mà họ không biết, Ngài bèn đến phần mộ của ông La-xa-rơ, yêu cầu mọi người lăn tảng đá chặn cửa mộ ra. Người Do Thái không chôn người chết xuống đất nhưng họ đặt xác trong một hang đá và lăn một tảng đá lớn chặn cửa mộ lại. Nghe Chúa phán, bà Ma-thê vội ngăn cản Ngài vì bà nói xác anh mình chôn bốn ngày rồi nên đã có mùi! Mới đây, bà Ma-thê tuyên xưng “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian” (câu 27), vậy mà bây giờ đức tin của bà lại lệ thuộc hoàn cảnh, bà nhìn thấy ngôi mộ và xác anh mình chứ không nhìn thấy Chúa là Con Đức Chúa Trời! Chúa Giê-xu giúp cho bà nhìn lên để thấy vinh quang của Chúa, nên Ngài nói: “Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” (câu 40). Khi chăm nhìn vào hoàn cảnh, khi chú tâm vào nan đề, hoặc tập trung vào những khó khăn, thử thách trong cuộc sống thì đức tin yếu đuối, không thấy được quyền năng và vinh quang của Đức Chúa Trời.

 

Chúa phán “Hãy lăn hòn đá đi,” Chúa không dùng quyền năng Ngài để tự đẩy tảng đá chặn cửa mộ ra, mà Ngài để cho mọi người phải tự tay lăn tảng đá đi. Chúa muốn chúng ta thể hiện đức tin bằng hành động vâng lời. Đức tin và sự vâng lời phải đi đôi với nhau. Tuy nhiên, bà Ma-thê đã không dám vâng lời Chúa vì bà không tin vào quyền năng của Ngài. Thiếu đức tin thì sẽ không kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Quyền năng Chúa không hề thay đổi nhưng chỉ những ai tin cậy vâng lời thì mới kinh nghiệm được quyền năng của Chúa mà thôi.

 

Người theo Chúa là người sống bởi đức tin, bước đi với Chúa bằng đức tin. Để đức tin được vững mạnh, chúng ta cần chăm xem Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, vinh quang; tin cậy và vâng lời Chúa sẽ giúp chúng ta vượt lên trên mọi hoàn cảnh để vững bước với Ngài. Nan đề không biến mất, nhưng Chúa sẽ giúp chúng ta vượt lên trên nan đề để tiến bước, và vinh quang của Đức Chúa Trời luôn chờ đón những ai cứ luôn tin cậy vâng lời Ngài. “Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời. Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.” Khi hát tôn vinh Chúa bài Thánh ca này, bạn có quyết sống như lời Thánh ca bạn đang hát không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con cứ nhìn vào hoàn cảnh và yếu đuối đức tin. Xin Chúa giúp con luôn chăm nhìn xem Chúa, tin cậy vâng lời để đức tin của con nơi Chúa được vững mạnh.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 5.

Bài trướcLễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 2016 Tỉnh Bình Thuận
Bài tiếp theoNgày 18/12/2016: Sa-tan Gièm Pha Ông Gióp Lần Thứ Hai