Ngày 15/9/2016: Ta Là Cái Cửa

1028

Giăng 10:7-10

7 Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. 8 Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó. 9 Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.
 

Câu gốc: “Ta là cái cửa: Nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (câu 9, 10).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa ngụ ý gì khi công bố “Ta là cái cửa”? Những ai vào cửa Chúa thì sẽ nhận được điều gì? Ngược lại, đến với kẻ trộm thì sẽ nhận được điều gì? Bạn làm gì để giúp nhiều người đến với Chúa để nhận sự cứu rỗi?

 

Chúa Giê-xu kể cho những người Pha-ri-si nghe về ẩn dụ người chăn thật và kẻ trộm cướp, nhưng họ không hiểu ý Ngài (câu 6), vì vậy, Chúa lại nói tiếp để giải thích thêm với họ rằng Ngài là cái cửa vào chuồng chiên, ai vào cửa này thì sẽ được cứu rỗi, tự do đi lại và tìm gặp đồng cỏ xanh tươi (câu 7-9). Nhưng ai đi theo kẻ trộm thì sẽ bị cướp, bị giết, và bị hủy diệt. Ở xứ Do Thái, khi đêm đến chiên được nhốt trong chuồng có rào và chỉ có một cánh cửa duy nhất được khóa lại để bảo vệ chiên. Nhưng những khi chiên ngủ đêm ngoài đồng thì ngay tại vị trí chiên có thể ra vào được, người chăn sẽ nằm chắn ngay trước cửa, và tất cả chiên nào muốn ra hay vào đều phải bước qua người chăn. Đó là ý nghĩa của lời công bố “Ta là cái cửa” của Chúa Giê-xu. Trước đó cũng có nhiều người tự xưng là cứu tinh dân tộc, là đấng cung ứng giải pháp cho sự cứu rỗi v.v… nhưng Chúa nói tất cả đều là kẻ trộm cướp, họ chỉ muốn làm cái chuồng để nhốt chiên vào đó mà giết hại, hủy diệt và trục lợi. Chúa muốn ám chỉ các lãnh đạo Do Thái giáo, họ đã từng biến Nhà Chúa thành hang trộm cướp (Mác 11:17). Nhưng Chúa Giê-xu là cái cửa, Ngài đến để ban sự an toàn, sự sống và sự sống sung mãn cho bầy chiên. Ngài là con đường duy nhất để ai bởi Ngài mà vào thì được sự cứu rỗi (Giăng 14:6), gặp được đồng cỏ xanh tươi. Đến với Chúa Giê-xu, chúng ta không những nhận được sự cứu rỗi mà còn được sự ban cho dư dật. Trường hợp của người khiếm thị được sáng là một minh chứng cho lời tuyên bố của Chúa. Ngài cứu anh và ban sự sống mới cho anh nhưng những người lãnh đạo trong nhà hội thì chẳng màng đến điều đó, họ khai thác anh, sử dụng anh làm bình phong để bắt bớ Chúa.

 

Con người ai cũng mong được cứu rỗi, vì thế nhiều người đã tìm đến với tôn giáo, tổ chức hoặc với một lãnh tụ nào đó, nhưng chỉ những ai nhận biết Chúa Giê-xu là cái cửa duy nhất để được cứu, bằng lòng bước vào thì chẳng những được cứu mà còn nhận được sự sống sung mãn, dư dật nữa. Là người đã được cứu, chúng ta cần quan tâm rao truyền Chúa Giê-xu cho người khác để họ cũng được cứu và được sống sung mãn như chúng ta. Bạn có quan tâm đến điều này không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì con đã được bước vào cửa cứu rỗi là chính Chúa Giê-xu. Xin cho con quan tâm rao truyền Danh Chúa đến những người đang đi dần vào sự chết và hủy diệt của kẻ trộm cướp.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 18.

Bài trướcTập Huấn Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tỉnh An Giang
Bài tiếp theoHuấn luyện Chấp sự tỉnh Khánh Hòa quý III năm 2016