Ngày 14/8/2016: Hãy Kêu Cầu Chúa

593

Thi Thiên 145:17-21

 “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này, Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì lý do gì? Chúa đã làm điều gì cho người thành thật cầu khẩn Ngài? Bạn thường kêu cầu Chúa với tinh thần và thái độ như thế nào?

 

Vua Đa-vít tiếp tục Thi Thiên 145 với lời kêu gọi dân chúng chúc tụng Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng đáp lời cầu khẩn của ông và con dân Ngài. Điều đầu tiên Vua Đa-vít bày tỏ trong sự cầu nguyện là ông tin chắc vào đối tượng ông cầu xin. Chúa là Đấng “công bình” và “làm ơn” cho ông và con dân Chúa (câu 17). Mọi con đường của Chúa là công bình, mọi công việc của Chúa đều bày tỏ sự nhân từ của Chúa. Ngày nay, con dân Chúa cần biết rằng Chúa Giê-xu là con đường, con đường này là con đường công chính dẫn con dân Chúa đến sự sống vĩnh cửu như Lời Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

 

Điều thứ hai Vua Đa-vít muốn tôn vinh Chúa cũng như nhắc nhở con dân Chúa là cần phải cầu khẩn Chúa thật lòng. Chúa ở gần người “có lòng thành thật” (câu 18). Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24), và Chúa Giê-xu cũng dạy các môn đệ rằng: “Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi” (Ma-thi-ơ 6:6). Như vậy, điều quan trọng trong sự cầu nguyện không phải là nơi chốn hay hình thức, nhưng lời cầu nguyện phải xuất phát từ tấm lòng thành thật với Chúa.

 

Điều thứ ba, Vua Đa-vít tôn vinh Chúa vì Ngài nhậm lời cầu xin của ông và con dân Ngài. Chúa “nghe,” “giải cứu” (câu 19), “bảo hộ,” “hủy diệt kẻ ác” (câu 20). Chúa đã làm “thỏa nguyện mọi người kính sợ Chúa” (câu 19). Cụm từ “yêu mến Ngài” (câu 20) bày tỏ mối liên hệ gần gũi của ông với Chúa. Lời cầu nguyện không chỉ là lời cầu xin của một tạo vật với Đấng Tạo Hóa, hay một đầy tớ đến với Chủ nhưng còn là lời cầu nguyện của người con đến với Cha Thiên Thượng và biết rằng Cha sẽ đáp ứng nhu cầu cho con (Phi-líp 4:19).

     

Vua Đa-vít viết: “Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va.” Chúng ta cần phải noi gương ông. Khi Chúa đáp lời cầu nguyện, chúng ta phải cảm tạ và tôn vinh Chúa. Chúng ta phải truyền ra sự kỳ diệu của Chúa, sự hy sinh của Chúa vì mọi người và mong muốn tội nhân được giải cứu. Bạn có tôn vinh Chúa và truyền rao Danh Chúa cho mọi người chưa?

 

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn đáp lời cầu xin của con. Xin Chúa cho con luôn nương cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống con. Xin môi miệng con luôn tôn vinh và chúc tụng Danh thánh của Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 26.

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Tp. Cần Thơ
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp