Ngày 14/12/2015: Động Cơ Tìm Chúa

611

Giăng 6:22-26

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm Ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no”(câu 26).

 


Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa giải tán đoàn dân, họ làm gì và đi đâu? Động cơ tìm gặp Chúa của họ là gì? Ngày nay, trong trường hợp nào chúng ta cũng sẽ bị Chúa quở trách như đoàn dân ngày trước?

 

Sau khi Chúa giải tán dân chúng, họ vẫn dõi theo Ngài và biết Chúa không lên thuyền với môn đệ, vì vậy hôm sau họ lại kéo nhau đến gần nơi đã được ăn bánh và cá miễn phí. Tại đó, họ không thấy Chúa và môn đệ, nên họ lại tiếp tục lên thuyền qua Ca-bê-na-um tìm Chúa. Khi gặp Chúa họ hết sức ngạc nhiên hỏi Ngài: “Lạy Thầy, Thầy đến đây từ bao giờ?” Chúa không trả lời câu hỏi mà Ngài nói rõ động cơ tìm Chúa của họ: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm Ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no.”

 

Chứng kiến nhiều phép lạ của Chúa nhưng đoàn dân không nhận ra Ngài là Đấng Mết-si-a đến từ Đức Chúa Trời mà họ chỉ liên tưởng Ngài như ông Môi-se ban ma-na ngày trước, họ hết lòng tìm gặp Chúa không phải để tôn thờ nhưng để mong Chúa ban thức ăn cho họ no nê như Ngài từng làm. Đoàn dân chỉ muốn Chúa làm cho mình, ban cho mình mà không nghĩ đến mình làm gì cho Chúa. Khi lòng mình chỉ chăm về vật chất, ăn gì, uống gì, mặc gì thì động cơ tìm Chúa, gặp Chúa cũng trần tục chẳng khác nào người không có Chúa. Lời quở trách của Chúa trong câu 26 vẫn còn đúng trong Hội Thánh Chúa ngày nay. Nhiều người vẫn đến nhà thờ hằng tuần, cũng ngồi tham dự chương trình thờ phượng, thậm chí có khi còn dạy Kinh Thánh, nói Lời Chúa, nhưng động cơ tìm Chúa của họ vẫn là cầu phước hạnh vật chất, chẳng khác gì đoàn dân đông ngày trước. Làm chứng về Chúa cho người khác thì chỉ nói tin Chúa để được phước, được chữa lành, được mua may bán đắt, được thi đậu… mà thôi. Khi để cho tiền bạc, vật chất, nhu cầu thuộc thể đầy tâm trí thì lòng tham muốn sẽ phát triển, mà “tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng” (Cô-lô-se 3:5b), nên dù ở kế cận Chúa vẫn không có Chúa trong lòng vì đã bị thần tượng chiếm hữu. Dù Chúa có hứa ban phước thuộc thể cho người theo Chúa, nhưng đó không phải là động cơ chính của người theo Chúa, vì nếu chỉ chăm tìm phước thuộc thể thì coi chừng sẽ bị thế gian trì kéo mà đánh mất phước hạnh thuộc linh.

 

Bạn đang tìm Chúa với động cơ nào? Có khi nào lời quở trách của Chúa trong câu 26 đúng với bạn không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi con đang sống sai thứ tự ưu tiên. Thay vì trước hết tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì chúng con lại chăm tìm kiếm tiền bạc, vật chất đời này. Xin tha thứ cho con và giúp con sống đúng với Lời Chúa dạy.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 14.

Bài trướcSống Với Điều Được Bày Tỏ
Bài tiếp theoMỤC SƯ – NHÀ TƯ VẤN của Charles W . Taylor