Ngày 10/7/2017: Được Và Mất Khi Đầu Tư Thuộc Linh

783

Lu-ca 18:18-30

18 Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? 19 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời. 20 Ngươi đã biết các điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm; chớ giết người; chớ trộm cướp; chớ nói chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ.

21 Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. 22 Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta. 23 Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm. 24 Đức Chúa Jêsus thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào! 25 Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời! 26 Những người nghe điều đó, nói rằng: Vậy thì ai được cứu? 27 Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được.
28 Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo thầy. 29 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, 30 thì trong đời nầy được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời.

 

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta” (câu 22).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Viên quan trẻ đến tìm Chúa Giê-xu để hỏi về vấn đề gì? Tại sao anh lại quan tâm đến điều đó dù anh rất giàu có? Tại sao anh buồn rầu khi nghe Chúa trả lời? Nếu là bạn, bạn sẽ quyết định thế nào?

 

Viên quan trẻ đến tìm Chúa là một người rất giàu, có chức quyền, và có đời sống đạo đức. Nhưng những điều ấy dường như chưa lấp đầy được khoảng trống trong anh. Có điều gì đó thôi thúc và khiến viên quan trẻ đi tìm một cuộc sống không chỉ giới hạn ở đời này, nhưng là “sự sống đời đời”. Có thể nói chàng thanh niên này khá tự tin về nếp sống đạo đức của mình khi trả lời Chúa Giê-xu về việc anh đã làm theo những điều răn giữa người với người từ khi còn nhỏ. Nhưng khi đối diện với lời Chúa kêu gọi “hãy bán hết gia tài của mình, phân phát cho kẻ nghèo,” thì sự tự tin của anh đã không còn, thay vào đó là sự buồn rầu, vì anh “giàu có lắm”. Dẫu viên quan trẻ này cảm nhận được cuộc sống vật chất không giúp anh mãn nguyện, nhưng để đánh đổi sự giàu có với sự sống đời đời là việc không thể đối với anh. Có lẽ vì tiền bạc vẫn là thứ anh quan tâm nhất nhưng sự sống đời đời thì anh ít để ý đến. Và viên quan trẻ này không muốn đầu tư hay đánh đổi cho điều mà anh không thể thấy hay cầm nắm trong tay được.

 

Có thể nói, đầu tư thuộc linh là một sự đầu tư thoạt nhìn thì thấy mất hơn là được. Bởi sự đầu tư ấy đòi hỏi chúng ta phải đánh đổi thời gian, công sức, tiền bạc cùng nhiều thứ khác nữa. Hơn nữa, hiệu quả của đầu tư thuộc linh có khi không thể thấy liền trong đời này. Vì thế, có nhiều người giống viên quan trẻ này, thà đánh mất sự sống đời đời chứ không muốn đánh mất vật chất cùng danh vọng trong đời tạm. Đây là một lựa chọn có vẻ như khôn ngoan nhưng thật ra là khờ dại hơn hết. Bởi những điều trong đời tạm này rồi sẽ qua đi, nhưng những điều chúng ta nhận được khi đầu tư thuộc linh là điều không ai có thể cướp đi được và là điều còn đến đời đời. Dẫu biết thế, nhưng không phải ai cũng nhận ra, hay là kiên trì đeo đuổi đến cùng. Vì lắm khi chúng ta vẫn thường bị cám dỗ bởi những tiền tài vật chất đời này mà xao nhãng đầu tư cho đời sống tâm linh của mình. Chúa muốn chúng ta thay vì để đời sống thuộc linh bị nghẹt ngòi bởi những giá trị tạm bợ của đời này thì hãy ưu tiên đầu tư, chăm sóc để tâm linh được tăng trưởng mỗi ngày.

Bạn đã đầu tư thế nào cho đời sống tâm linh của mình mỗi ngày?

 

Câu gốc: Lạy Chúa, xin cho con đừng bị những vật chất của đời này làm mờ mắt mình, nhưng cho con biết dành thời gian công sức để đầu tư và vun trồng nếp sống thuộc linh trong con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 7.

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 07/2017
Bài tiếp theoTrại Hè Thiếu Niên Tại Quảng Ngãi Năm 2017