Mùi Thơm Của Tin Lành – 25/5/2022

3192

 

 

II Cô-rinh-tô 2:12-17

“Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô vội rời Trô-ách để qua Ma-xê-đoan? Đức Chúa Trời rải mùi thơm về sự nhận biết Chúa khắp chốn qua đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Bạn làm gì để có thể rải mùi thơm về sự nhận biết Chúa trong những nơi Chúa đặt để?

Ông Tít là một người Hy Lạp đã tin nhận Chúa Giê-xu, ông là người được Sứ đồ Phao-lô rất tin cậy và yêu mến trong khi cùng nhau rao giảng Phúc Âm cho dân ngoại (Ga-la-ti 2:1-3). Qua thư của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta biết ông nôn nóng gặp ông Tít tại thành Trô-ách để biết tin tức về Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng khi đến nơi thì ông không gặp được, và đó là lý do ông rời khỏi Trô-ách để đến Ma-xê-đoan tìm ông Tít. Mặc dù “Chúa đã mở cửa cho tôi” ở Trô-ách (câu 12b), nhưng Sứ đồ Phao-lô không thể yên lòng khi chưa biết tình hình các tín hữu tại Cô-rinh-tô thế nào sau khi đọc thư ông viết do ông Tít đem đến cho họ nên ông đành vội từ giã các tín đồ Trô-ách (câu 13).

Từ câu 14, có lẽ tại Ma-xê-đoan, Sứ đồ Phao-lô đã gặp lại ông Tít và nhận được tin vui về nan đề tội lỗi của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã tạm giải quyết, mưu kế ma quỷ gây chia rẽ ông với Hội Thánh Cô-rinh-tô đã bị thất bại (II Cô-rinh-tô 7:5-7), vì thế ông dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho ông niềm vui của sự đắc thắng khác nào hình ảnh người đi hàng đầu trong cuộc diễu hành của đoàn quân thắng trận trở về. Sứ đồ Phao-lô nói “…chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (câu 14). “Trong Đấng Christ”“mùi thơm về sự nhận biết Đấng Christ”, không có gì của Sứ đồ Phao-lô cả. Ông cứ trung thực truyền đạt Lời Đức Chúa Trời không như nhiều giáo sư giả vì tư lợi xuyên tạc sứ điệp (câu 17). Chính vì thế đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô chính là mùi thơm của Đấng Christ, và qua họ Đức Chúa Trời “…rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn”.

Ngày nay, thay vì là phương tiện, là cớ để Đức Chúa Trời ban sự nhận biết Ngài đến với nhiều người chúng ta tiếp xúc, thì nhiều lúc vì cớ tư lợi hoặc muốn người khác tôn vinh mình nên một số người đã không khiến người khác trở nên môn đồ của Chúa mà lại lôi kéo người khác làm môn đệ của mình. Họ là những người “giả mạo” Lời Chúa. Xin Chúa cho chúng ta rao giảng Phúc Âm chân thật “trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ” (câu 17) để Chúa dùng chúng ta lan tỏa hương thơm của Tin Lành khắp những nơi chúng ta đang sống và làm việc.

Người thân và bạn bè của bạn có nhận được mùi thơm của Tin Lành khi tiếp xúc với bạn hay không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin tha thứ cho con vì con yếu đuối chưa trung tín trong việc rao truyền Phúc Âm cứu rỗi của Chúa. Xin đổi mới con mỗi ngày để qua đời sống con Đức Chúa Trời rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 37:21-38:12

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMnâo Ƀâo Mngưi Mơ̆ng Klei Mrâo Mrang Jăk – 25/5/2022
Bài tiếp theoĐồng Tháp: Bồi Linh Và Huấn Luyện Mục Vụ Cơ Đốc Giáo Dục