Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Tháng 2 Năm 2019

758

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 13/2/2019, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa đã kết hợp với Hội Thánh Nha Trang tổ chức chương trình hiệp nguyện cho quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền Đạo, Nữ Truyền đạo với hơn 50 tôi tớ Chúa trong tỉnh đã về tham dự và cùng hiệp lòng cầu nguyện.

Ban hiệp nguyện tôn vinh Chúa và học hỏi Lời Ngài với chủ đề “Năm mới trong Chúa” nương trên Kinh Thánh I Các Vua 19:1-18. Mục sư Nguyễn Đan Chiêu đã khích lệ chức vụ của quý tôi tớ Chúa trong năm mới cần phải làm mới lại trong sự nhận biết Chúa và kinh nghiệm Chúa trong sự kêu gọi.

Mục sư Nguyễn Đan Chiêu tâm tình

Ban Hiệp nguyện cùng dâng lên lời ngợi khen, cảm tạ Chúa vì các Hội Thánh nhóm lại vui vẻ, phước hạnh trong sự thờ phượng Chúa vào dịp Tết Nguyên Đán 2019. Chúa cho đã có 10 người tin nhận Chúa tại các Hội Thánh trong dịp chia sẻ niềm tin và trao tặng quà Tết. Lớp Giáo lý Báp-tem cho các con cái Chúa tại Hội Thánh Suối Cát và Khánh Vĩnh được diễn ra tốt đẹp. Trong tỉnh cũng có 3 tôi tớ Chúa được công nhận chức danh “Mục sư Nhiệm chức” gồm MSNC Ao Công Vương; MSNC Ngô Văn Thấn; MSNC Hà Nghen.

Ban Hiệp nguyện cũng dành thì giờ cầu thay cho Hội đồng thường niên của một số Hội Thánh: Vạn Ninh, Phước Hải, Cam Nghĩa, Quảng Hòa; cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ cho 2 Chi Hội đang xây dựng: Chi Hội Cam Nghĩa; Chi Hội Phú Hữu; Chương trình Thông công phụ nữ tỉnh Khánh Hòa vào ngày 8/3/2019; Chương trình Hội đồng Bồi linh tỉnh Khánh Hòa vào ngày 17/3/2019.

Ban hiệp nguyện chia tổ cầu nguyện và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 sau lời chúc phước của Mục sư Võ Văn Tự Cường.

CTV. MSNC Tạ Quang Vinh