Lòng Can Đảm Của Ông Giăng Báp-Tít – 29/8/2023 

6224

 

 

Ma-thi-ơ 14:1-5

“Khi ta nói với kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! – nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi” (Ê-xê-chi-ên 3:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Hê-rốt vua chư hầu là ai? Vì sao vua nghĩ Chúa Giê-xu là Giăng Báp-tít sống lại? Vì sao ông Giăng Báp-tít đã can đảm cảnh cáo tội lỗi của vua? Chúng ta cần làm gì khi đối diện với tội lỗi trong Hội Thánh?

Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, xứ Palestine do Hê-rốt Đại đế cai trị. Sau khi vua qua đời, người La Mã theo di chiếu chia vùng đất này thành ba phần giao cho ba người con của vua cai trị là A-chê-la-u, An-ti-pa và Phi-líp. Hê-rốt vua chư hầu trong câu 1 là Hê-rốt An-ti-pa cai trị vùng đất Giu-đê và Bê-rê. Vua Hê-rốt An-ti-pa đã truyền bắt và giết ông Giăng Báp-tít vì cớ ông can vua không được lấy bà Hê-rô-đia là vợ của Vua Hê-rốt Phi-líp, em mình, vi phạm trầm trọng luật pháp của Chúa (Lê-vi Ký 18:16). Do đó khi Chúa Giê-xu được mến mộ, danh tiếng Ngài vượt ra khỏi vùng Ga-li-lê, Vua Hê-rốt An-ti-pa lo sợ cho rằng Chúa Giê-xu là ông Giăng Báp-tít sống lại.

Khi ông Giăng Báp-tít còn sống, ông đã bắt đầu chức vụ dọn đường cho Chúa Giê-xu bằng cách kêu gọi nhiều người dân Giu-đê và Giê-ru-sa-lem ăn năn xưng tội và làm Báp-têm (Mác 1:5), ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt dân Ngài nếu họ cứ tiếp tục cứng lòng không chịu ăn năn “Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm” (Lu-ca 3:9), và đặc biệt nếu người lãnh đạo phạm tội xem thường luật pháp Đức Chúa Trời, sẽ làm cho đất nước bị ô uế và làm gương xấu cho nhiều người khác, vì vậy ông đã ra sức can ngăn khi Vua Hê-rốt An-ti-pa phạm tội. Ông là một người vô cùng can đảm vì dù biết chắc cảnh cáo tội lỗi của vua sẽ nhận lấy hậu quả ra sao, nhưng ông không im lặng.

Ngày nay, trước tình trạng tội lỗi xảy ra trong Hội Thánh, chúng ta làm gì? Nhiều người chọn giải pháp im lặng hoặc làm lơ, không can đảm bày tỏ quan điểm của Kinh Thánh về tội lỗi đó. Lời Chúa trong Ê-xê-chi-ên 3:19 dạy,Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình. Sứ đồ Phao-lô đã lên tiếng mạnh mẽ với tình yêu thương, thậm chí đổ nước mắt ra về tội lỗi của một số người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, kiên nhẫn kêu gọi họ ăn năn quay trở lại. Xin Chúa cho chúng ta trước hết cần phải sống đúng với những tiêu chuẩn Chúa đòi hỏi để làm gương và khích lệ những người xung quanh sống đúng với Lời Chúa. Đồng thời can đảm giúp anh em mình đang sống sai lạc để họ nhận biết tội lỗi mà quay trở lại với Chúa.

Bạn im lặng hay can đảm và yêu thương giúp anh em mình nhận biết tội lỗi để họ ăn năn?

Lạy Chúa, xin giúp con kính sợ Chúa, sống theo những điều Chúa dạy để đời sống con đem lại sự gây dựng, làm gương và giúp cho những người Ngài đặt để chung quanh con ăn năn tội quay trở lại với Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 13:4-41

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAi Tiê Jhŏng Y‑Yôhan Pô Ngă Ƀaptem – 29/8/2023
Bài tiếp theoĐắk Nông: Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Bon Yôk Rling