Lễ Giáng Sinh & Bầu Cử Ban Đại Diện Tỉnh Bình Thuận

773

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08 giờ 30 ngày 12/12/2015, Ban Đại diện đã tổ chức buổi Hội đồng dành cho các tôi tớ Chúa và các Chấp sự trong tỉnh tại nhà thờ Phúc Âm – Bình Thuận. Chương trình có 2 phần: Kỷ niệm Chúa Giáng sinh và Bầu cử Ban Đại diện tỉnh.

 

 

Về tham dự có:

            – Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN(MN) – diễn giả;

            – Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên mục vụ tỉnh – Chủ tọa Hội đồng bầu cử;

            – Ban Đại diện và toàn thể tôi tớ Chúa và các Chấp sự đến từ các Hội Thánh trong tỉnh, khoảng 240 người.

 

MS Lưu Niêm hướng dẫn chương trình, MS Lê Khắc Hóa đọc diễn văn khai mạc, MS Nguyễn Tờn cầu nguyện khai lễ. Các ban hát Chấp sự khu vực Bắc, Tây, Nam Bình Thuận lần lượt dâng lên Chúa những bài Thánh ca, thi ca chúc tôn Hài Nhi Thánh.

 

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN(MN) rao giảng sứ điệp giáng sinh, MsNc Nguyễn Đức Thắng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Ban hát Mục sư – Truyền đạo cùng ca ngợi Chúa TC 571 “Khúc nhạc Nô-ên”.

 

Bầu cử Ban Đại diện tỉnh

 

Mục sư Lê Khắc Hóa – Trưởng Ban Đại diện tường trình sinh hoạt của Ban Đại diện nhiệm kỳ 2014-2015. Mục sư Nguyễn Tờn nhắc lại thể lệ bầu cử và cầu nguyện xin Chúa tể trị. Hội đồng đề cử thư ký viết biên bản, thu phát và kiểm phiếu, thư ký trình chiếu và tiến hành bầu cử. Kết quả:

            – Trưởng ban: Mục sư Lê Khắc Hóa

            – Ủy viên:

                               (1) MsNc Nguyễn Văn Hoàng

                               (2) Mục sư Nguyễn Văn Dũng

                               (3) MsNc Nguyễn Đức Thắng

                               (4) MsNc Đinh Thuận

 

Tân Ban Đại diện trình diện Hội đồng và Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN(MN) cầu nguyện đặc biệt cho Ban Đại diện nhiệm kỳ 2016-2017, để công việc Chúa tại Bình Thuận tiếp tục trong đà phát triển càng hơn.

 

Hội đồng bế mạc lúc 12 giờ 15 sau lời cảm tạ & thông báo của MS Nguyễn Văn Dũng. MS Phan Tài cầu nguyện tất lễ và MS Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN(MN) cầu nguyện chúc phước.

 

 

TTV. MsNc Phan Chu

 

Hình ảnh ghi nhận:

 

 

Quang cảnh

 

MS Lưu Niêm hướng dẫn chương trình

 

 

Các ban hát Chấp sự

 

MS Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN) rao giảng Lời Chúa

 

Ban hát MS-TĐ

 

MS Lê Khắc Hóa tường trình sinh hoạt BĐD

 

MS Nguyễn Tờn chủ tọa hội đồng bầu cử

 

Ban kiểm phiếu

 

Tân Ban Đại diện

 

TĐ Nguyễn Trần Duy Phúc Ân đọc Biên bản Hội đồng

 

MS Phan Tài cầu nguyện tất lễ

 

Bài trướcNgày 13/12/2015: Người Được Phước
Bài tiếp theoThiên Đàng Tốt Đẹp Bội Phần (Chương 2)