Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HTTL Tân Phú

1830

PHẦN 1:

PHẦN 2:

– 08h00 – 11h30 ngày 15/9/2018
– HDCT: Chấp sự Châu Tử Bửu Thạch – Thư ký Hội Thánh Tân Phú
– Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN