Làm thế nào để trở thành một Cơ Đốc nhân “mẫu mực”?

3962

Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có một danh sách cụ thể để đánh giá thế nào là một đời sống Cơ Đốc mẫu mực phải không? Một danh sách với những quy chuẩn cụ thể mà cứ dựa vào đó làm theo thì sẽ được xếp loại là “Cơ Đốc nhân mẫu mực”.

Có một số điều trong cuộc sống vận hành theo cách này. Tuy nhiên trên thực tế, ngay cả những công thức nấu ăn mà cho dù người ta nấu chính xác theo đó thì không phải lúc nào cũng thành công. Việc thất bại có thể đến từ nhiều yếu tố như sự ảnh hưởng của thời tiết, những khác biệt nhỏ về thành phần, nhiệt độ lò nướng … Và tất nhiên, “ngon” hay không còn tùy vào cảm giác của người ăn.

Vậy làm sao để trở thành một Cơ Đốc nhân mẫu mực?

Nhiều người sẽ nói rằng điều đó có nghĩa là bạn phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện ít nhất hai lần một ngày, hầu việc Chúa, dâng một phần mười, hỗ trợ các giáo sĩ, chia sẻ Phúc Âm và những điều tương tự như vậy. Tất nhiên những việc kể trên đều là những hoạt động tuyệt vời của người Cơ Đốc, nhưng đó không phải là tất cả những gì mà cuộc đời Cơ Đốc hướng đến.

Cơ Đốc nhân là người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:17), được phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đời sống Cơ Đốc là đời sống nhận biết Đức Chúa Trời, vui thỏa trong Ngài và tôn cao danh Ngài (Ê-sai 43:7; II Cô-rinh-tô 3:18; Giăng 17: 1–5, 22). Khi chúng ta biết Chúa, thì tự nhiên chúng ta sẽ mong muốn đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, hầu việc Chúa… 

Chúa Giê-xu khẳng định : “Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta” (Giăng 15:14). Nhưng trước đó, Ngài đã phán: 

“Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15: 1–11). 

Vâng lời — một đặc tính của sống đời Cơ Đốc “mẫu mực” — bắt nguồn từ mối quan hệ yêu thương với chính Chúa. Sự vâng lời giúp chúng ta ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời và do đó kinh nghiệm được niềm vui của Ngài.

Trở thành một “Cơ Đốc nhân mẫu mực” không phải là thực hiện một số hành động nhất định. Đó là về việc tăng trưởng tình yêu đối với Đấng Christ và để cho Thánh Linh của Ngài biến đổi tấm lòng và cuộc sống của chúng ta. 

Chúa Giê-xu là tác giả và là tấm gương hoàn hảo cho đức tin của chúng ta (Hê-bơ-rơ 12: 2). Khi chúng ta học biết về Chúa và muốn sống tôn cao Ngài, chúng ta cũng có thể vui thỏa trong Ngài (Thi Thiên 73: 25-26). 

Vậy, một Cơ Đốc nhân mẫu mực là người nhận biết Chúa, vui hưởng Chúa và trưởng thành trong ân điển Chúa.

Hồng Nhung dịch (nguồn: GotQuestion)

Bài trướcQuảng Trị: Công Bố Thành Lập Chi Hội Miệt Mới Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm
Bài tiếp theoTP. Hồ Chí Minh: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự Quý I/2021