Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam (Cập nhật 13-06-2011).

508

 

.

1234

1645    

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

 

Tại Đà Nẵng:

– 19g 30 ngày 14/ 6 đến 17g 00 ngày 16/ 6/ 2011 : Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam.
– 19g 30 ngày 16/ 6/ 2011 : Thánh nhạc Truyền giảng.


Tại Hà Nội:


– 8g 00 đến 17g 00 ngày 20/ 6/ 2011 : Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam.
– 19g 30 ngày 20/ 6/ 2011 : Thánh nhạc Truyền giảng.


Tại TP. Hồ Chí Minh :

– 19g 30 ngày 23/ 6/ 2011 và 19g 30 ngày 24/ 6/ 2011: Thánh nhạc Truyền giảng.
– 8g 00 đến 17g 00 ngày 24/ 6/ 2011  Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam.

 

 

 

BAN TỔ CHỨC

top 

  Trưởng Ban:  Ms PHAN VĨNH CỰ

  Phó Ban 1:    Ms NGÔ VĂN BỬU

  Phó Ban 2:    Ms LÊ CAO QUÝ

  Phó Ban 3:    Ms PHAN QUANG THIỆU

  Phó Ban 4:    Ms SIU Y KIM

 

  CÁC TIỂU BAN :

 

     BAN TIẾP TÂN :  TB Ms  NGUYỄN XUÂN SANH

          – ĐT : 0905.225908

          – Email : xuansanhms@yahoo.com

 

           Đăng ký khách sạn:

           – Chọn khách sạn theo yêu cầu.

           – Xin gửi tiền trước để giữ phòng.

           – Thời gian lưu trú.

           – Không thay đổi khách sạn vào giờ chót.

           

     BAN ẨM THỰC: TB  MsNC  DƯƠNG QUANG HÒA

           – ĐT : 0905.872282

           – Email : hoaduong55@yahoo.com

 

             Đăng ký phần ăn :

           – Giá mỗi phần ăn: 25.000 đ

           – Đăng ký và nhận phần ăn theo đơn vị tập thể (Hội Thánh hoặc Ban Đại diện)

           – Hạn chót nhận đăng ký:  ngày 30/4/2011.

 

     BAN CỔ ĐỘNG TÀI CHÁNH:  TB Ms TRẦN CÔNG CHÁNH

           – ĐT: 0908.395549

           – Email : tinlanhgovap@yahoo.com.vn

             Dâng hiến cho việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt nam xin gửi về tài khoản:

        Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN).

 

           – Số tài khoản  :      007 100 495 4044 (VNĐ)

                                 :       007 137 495 4128 (USD)

           – SWIFT CODE:      BFTV-VNVX007

           Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

           Chi nhánh TP.HCM 132 Hàm nghi Quận 1 TP.HCM Việt nam

 

     BAN ÂM NHẠC: TB  Ms CHÂU VĂN SÁNG

           – ĐT: 0903.991248

           – Email : chauvan.sang@gmail.com

Bài trước
Bài tiếp theoHọp Mặt Thông Công Mở Mang Công Việc Chúa Tại Hà Tiên – Kiên Lương.