Klei Mĭn Êđăp Ênang – 20/10/2021

506

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 29:10-11.

Êlan kliăng: “Kyuadah kâo thâo ya jing hdră kâo mkra leh kơ diih,” Yêhôwa lač, “hdră brei klei jăk amâo djŏ ôh klei jhat kơ diih, čiăng kơ diih mâo klei čang hmăng kơ êdei.” (Y‑Yêrêmi 29:11).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Wưng Yêhôwa kčah kơ phung ƀuôn sang Aê Diê jing mnă ti Ƀaƀilôn dŭm thŭn? Leh wưng kčah anăn, ya klei Yêhôwa ƀuăn srăng ngă kơ phung ƀuôn sang Israel? Si klei čang hmăng klei Aê Diê ƀuăn ba kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ruah? Klei hriăm hƀuê ênuk anei đru kơ drei ya klei tơdah tuôm hŏng klei dleh dlan?

Ênoh kjuh pluh thŭn jing mnă ti Ƀaƀilôn jing sa wưng sui phung ƀuôn sang Israel gĭr tŭ. Wưng anăn jing klei bi kmhal kơ klei soh diñu ngă leh hŏng Aê Diê, ăt jing găn gưl hriăm mjuăt čiăng diñu gưt asăp leh anăn đaŏ knang kơ Aê Diê. Wưng kčah Yêhôwa kčah leh, Ñu srăng nao čhưn hŏng digơ̆, srăng bi sĭt klei ƀuăn jăk kơ phung ƀuôn sang Aê Diê leh anăn Ñu srăng atăt ba wĭt kơ ƀuôn sang (êlan 10). Tal êlâo, leh dŭm klei dleh dlan mâo, mơ̆ng bruă êpul kahan êgar Dưr ksŭng blah, tlĕ mă, bi rai mnơ̆ng yua hlăm Sang Yang, mă phung ƀuôn sang jing mnă… truh kơ klei diñu amâo mâo klei dưi ôh, klă sĭt grăp mnĭt mông diñu hdơr kwưh akâo Yêhôwa đru. Klei anei dưi buh leh mtao Ƀaƀilôn ksŭng blah, Mtao Y‑Sêđêkia tiŏ nao leh mnuih nao hŏng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi čiăng kwưh akâo klei bi mtlaih mơ̆ng Yêhôwa, ƀiădah klei Ñu wĭt lač amâo msĕ hŏng klei diñu čang hmăng ôh (Y‑Yêrêmi 21:1‑2). Năng ai leh găn klei dleh dlan snăn, hlăm ai tiê lu mnuih dlưh ai mĭndah Yêhôwa lui leh diñu leh anăn klei hdĭp êdei anăp srăng bŏ hŏng dleh dlan. Ƀiădah boh phŭn hlăm êlan 11 hră Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi mơĭt kơ phung ƀuôn sang Aê Diê jing sa klei mơak mâo klei čang hmăng leh anăn đaŏ knang prŏng kơ diñu. Kjuh pluh thŭn, năng ai srăng mâo đa đa mnuih amâo lŏ hdĭp ôh čiăng dưi ƀuh hruê jăk mơak kơ diñu kyua thŭn khua leh, ƀiădah klei ƀuăn yuôm bhăn mơ̆ng Pô Sĭt Suôr jing hdră jăk hriê mơ̆ng klei mĭn êđăp ênang mơ̆ng Aê Diê brei kơ diñu jing sa klei đaŏ knang kơ jih jang phung ƀuôn sang Aê Diê.

Phung ƀuôn sang Aê Diê ăt srăng găn klei rŭng răng, dleh dlan. Klei hriăm hƀuê ênuk anei đru drei thâo săng boh klei rŭng răng jing klei găl čiăng kơ drei ƀuh kơ pô, thâo kơ klei đaŏ leh anăn ai tiê đaŏ knang pô hlăm Aê Diê, leh anăn yuôm bhăn hĭn drei dưi ƀuh klei mĭn jăk jĭn Yêhôwa brei kơ phung ƀuôn sang Ñu. Kyua anăn, brei lŏ dơ̆ng đaŏ knang leh anăn tŭ mă klei mĭn êđăp ênang Ñu brei kơ drei čiăng dưi hơ̆k mơak kluôm ênŭm hlăm klei hdĭp (Y‑Yakơ 1:2‑4).

Drei thâo kral mơ̆ klei mĭn êđăp ênang Aê Diê brei kơ pô sĭt dôk hlăm klei rŭng răng?

Wah lač: Ơ Khua Yang bŏ hŏng Klei êđăp ênang! Klei hriăm hƀuê ênuk mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel đru kâo thâo ᵬuh klei khăp yuôm bhăn Ih brei leh phung ƀuôn sang Ih, klei anei thiăm kơ kâo klei đaŏ knang hlăm klei khăp leh anăn klei pap Ih čiăng hgao jih klei dleh dlan, tŭ mă klei mĭn êđăp ênang Ih brei kơ kâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Samuel 13:1-27

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThừa Thiên Huế: Hiệp Nguyện Tháng 10/2021 Giữa Thời Tiết Bão Lũ
Bài tiếp theoÝ Tưởng Bình An – 20/10/2021