Kinh Nghiệm Sự Vinh Hiển Chúa – 13/1/2021

2289

 

Phục Truyền 5:23-33

“Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghiêm Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ giữa lửa phán ra; ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người và loài người vẫn còn sống” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này ký thuật về sự kiện gì trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên? Dân Y-sơ-ra-ên đã đáp ứng thế nào khi nghe được tiếng Chúa? Qua kinh nghiệm này, dân Y-sơ-ra-ên đã hứa gì với Chúa? Nếu chúng ta hiểu biết về Chúa nhưng không sống với điều đó thì sẽ thế nào?

Ông Môi-se hồi tưởng lại sự kiện Đức Chúa Trời lập giao ước và ban Mười Điều Răn cho tổ phụ dân Y-sơ-ra-ên với những hiện tượng siêu nhiên từ trong đám lửa giữa mây đen mù mịt (câu 22). Từ câu 23 trở đi, ông mô tả lại quang cảnh về sự vinh hiển, oai nghi mà tổ phụ của dân Chúa từng kinh nghiệm và đáp ứng của các tổ phụ với Chúa là thế nào. Đức Chúa Trời đã lựa chọn cách rất đặc biệt để ban hành luật pháp của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên, đồng thời bày tỏ sự vinh quang, vĩ đại và sự thánh khiết của Ngài cho dân Chúa.

Ông Môi-se cho thấy, Lời của Chúa không phải ở tận nơi xa thẳm nào đó mà dân Chúa không cách nào với tới, nhưng Lời Chúa được Ngài truyền phán cho dân Ngài trong sự hiện diện gần gũi của Đức Chúa Trời, và tuy gần gũi nhưng cũng bao trùm sự oai nghi khắp cả núi Si-na-i. Sự bày tỏ chính Ngài cho dân Chúa làm họ vừa ngạc nhiên vì họ vẫn còn sống khi nghe tiếng Chúa, vừa sợ hãi tột cùng khi họ đối diện với vinh quang uy nghi của Chúa. Chính bởi trải nghiệm về sự vinh hiển vĩ đại của Chúa đã giúp dân Y-sơ-ra-ên biết thêm về Đấng họ thờ phượng, điều đó càng giúp họ thêm lòng kính sợ Chúa, đồng thời cam kết sẽ nghe và làm theo mọi điều Chúa phán dạy qua ông Môi-se.

Dân Y-sơ-ra-ên nói chung hay chúng ta nói riêng sẽ không bao giờ có cơ hội được đến núi Si-na-i, được nhìn thấy lửa, mây, tối tăm mù mịt, tia chớp sáng lòa và tiếng phán uy nghi của Đức Chúa Trời vang ra từ trên núi. Nhưng những gì xảy ra năm xưa thúc giục chúng ta ngày nay nhớ lại sự vinh hiển và oai nghi tột bực của Đức Chúa Trời. Có thể nói, qua kinh nghiệm của tổ phụ dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta biết thêm về Chúa chúng ta hằng thờ phượng là Đấng vĩ đại và thánh khiết đến dường nào! Sự nhận biết này giúp chúng ta càng thêm tôn kính Đức Chúa Trời, càng biết trân quý Lời Chúa, và để Lời Ngài hướng dẫn mọi nẻo đường của đời mình. Sự hiểu biết về Chúa sẽ chỉ là nông cạn, sáo rỗng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc nhận biết nhưng lại không sống với điều đó, và tất nhiên càng không kinh nghiệm được hạnh phước mà Chúa hứa ban cho những ai đi trọn theo đường lối của Ngài.

Bạn có quyết định gì cho đời sống mình khi nhận biết sự uy nghi thánh khiết của Chúa?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài bởi tình yêu vô biên Ngài đã bày tỏ sự vinh quang tột cùng cho những con người xác thịt như con. Xin cho con sống xứng đáng với những điều Ngài đã làm trên đời sống con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 15-16

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org