Không Nghe, Không Khứng Nghe – 19/7/2021

2396

 

Giê-rê-mi 26:1-7

“Hãy lắng tai, nghe tiếng ta; hãy để ý, nghe lời ta!” (Ê-sai 28:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi gặp và truyền lại sứ điệp của Đức Giê-hô-va cho những ai? Chúng ta biết gì về nhóm người này? Họ đã có thái độ ra sao trước Lời của Đức Giê-hô-va đã truyền bảo? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào qua bài học này?

Địa điểm Chúa muốn Tiên tri Giê-rê-mi đứng để rao ra Lời Chúa là trong hành lang của Đền thờ Đức Giê-hô-va, và đối tượng ông gặp gỡ để rao ra sứ điệp ông đã nhận lãnh từ Đức Giê-hô-va bao gồm: các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, và toàn thể dân chúng “đã đến đặng thờ lạy trong nhà Đức Giê-hô-va” (câu 2, 7). Nhưng thái độ của họ trước mạng lệnh từ Đức Giê-hô-va phán truyền là khước từ, không lắng nghe. Chỉ trong hai câu 4-5, đã ba lần nhắc lại cụm từ “không nghe”, “không khứng nghe” để cảnh báo và cũng cho thấy dân Chúa và cả những người lãnh đạo tôn giáo đã thể hiện thái độ bất tuân khi mạng lệnh của Đức Giê-hô-va ban ra.

Vì sao những người đến trong Nhà của Đức Giê-hô-va lại không nghe, không khứng nghe Lời của Đức Giê-hô-va? Thiết nghĩ khi một người đã đến để thờ phượng Đức Giê-hô-va thì sẽ chú tâm lắng nghe những Lời Ngài truyền dạy, nhưng không, mọi người trong các thành của Giu-đa vẫn đến trong Đền thờ của Đức Giê-hô-va và thực hiện đầy đủ các nghi thức thờ phượng Ngài, tuy nhiên họ chỉ dừng lại ở nghi thức mà thôi, còn tấm lòng và tâm trí của họ mãi lo tìm kiếm những điều theo tư dục (Giê-rê-mi 3:5, 9:14), họ thích nghe những lời giả dối, êm tai từ những tiên tri giả (Giê-rê-mi 23:16-17), vì thế cho nên họ khước từ mạng lệnh Đức Giê-hô-va phán truyền. Chưa hết, dân Chúa còn bày tỏ thái độ giận dữ với những đầy tớ trung kiên của Ngài khi họ trung tín rao truyền sứ điệp đã nhận lãnh. Chính vì điều ấy, hình phạt Đức Giê-hô-va dành cho những thành phần không nghe, không khứng nghe, không chú tâm, không nhận lãnh Lời của Ngài là Đền thờ sẽ bị hủy phá như Đền thờ tại Si-lô trước kia và các thành của họ sẽ nên sự rủa sả cho mọi quốc gia trên đất (câu 6).

Chúng ta không lấy làm ngạc nhiên về thái độ của dân Chúa ngày trước, vì ngày nay vẫn có nhiều người đang ra vào trong Nhà Chúa, vẫn thực hiện đầy đủ những lễ nghi nhưng lòng và trí của họ cũng chẳng quan tâm đến Lời Chúa truyền dạy. Thực trạng của dân Chúa ngày trước giúp chúng ta nhìn lại để nghiêm túc tra xét chính mình có đang thờ ơ với Lời Chúa qua lời giảng, qua những bài học Kinh Thánh hằng ngày hay không. Chúng ta có nghe và làm theo hay bỏ lơ không nghe, không khứng nghe những mạng lệnh đã được truyền dạy để cứ tự do làm theo điều lòng mình ưa thích. Nếu tiếp tục đến với Chúa như vậy, chúng ta thực sự chỉ đến với hình thức tôn giáo, khác nào tuyển dân của Chúa đã đối với Ngài khi xưa.

Bạn có thái độ ra sao trước những mạng lệnh của Đức Giê-hô-va thông qua lời truyền dạy từ các đầy tớ của Ngài?

Kính lạy Đức Giê-hô-va! Xin cho con luôn yêu quý những mạng lệnh Ngài truyền ban, để con trung tín làm theo những điều đã được nhận lãnh cho đến cuối cùng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 32:26-52

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcAmâo Mđing, Amâo Čiăng Hmư̆  – 19/7/2021
Bài tiếp theoYêhôwa Sĭt Tiŏ Hriê Leh Kâo – 20/7/2021