Không Cưới Gả Với Dân Ngoại – 12/5/2018

2946

 

Nê-hê-mi 10:28-31

28 Dân sự còn sót lại, những thầy tế lễ, người Lê-vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nê-thi-nim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, 29 đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình, mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài, ban cho, và gìn giữ làm theo các điều răn của Đức Giê-hô-va, là Chúa chúng tôi, cùng lệ luật và phép tắc của Ngài. 30 Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi; 31 lại hứa rằng nếu trong ngày sa-bát hay ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những hóa vật, hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua; và qua năm thứ bảy, chúng tôi sẽ để cho đất hoang, và chẳng đòi nợ nào hết.

Câu gốc: “Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích dân Y-sơ-ra-ên phân rẽ mình với các dân ngoại trong xứ để làm gì? Cam kết mới dân Y-sơ-ra-ên thiết lập căn cứ trên nền tảng nào? Đâu là cam kết trước tiên của họ? Bài học nhắc nhở chúng ta điều quan trọng nào?

Mục đích dân Y-sơ-ra-ên phân rẽ mình với các dân ngoại trong xứ là để sống theo đúng luật pháp của Đức Chúa Trời. Những cam kết họ thiết lập với Chúa hoàn toàn đặt trên nền tảng luật pháp mà Chúa đã phán truyền với ông Môi-se. Điều đầu tiên dân Y-sơ-ra-ên hứa với Chúa là sẽ không cưới hay gả con cái họ cho dân ngoại. Đây là một trong những điều Chúa căn dặn dân Ngài trước khi vào sống trong xứ Ca-na-an (Phục Truyền 7:3). Bởi Chúa biết trước rằng nếu con dân Ngài cưới gả với dân ngoại bang thì họ sẽ bị dẫn dụ đi theo lối sống thờ hình tượng mà xa cách Ngài. Những hậu tự kế thừa của dân Y-sơ-ra-ên sẽ không thể nào đi đúng theo đường lối của Chúa khi họ có những người cha hay người mẹ thờ lạy hình tượng, không tin kính Chúa. Hậu quả của hôn nhân với người không cùng niềm tin là làm hư hỏng cả một thế hệ kế thừa. Và người Y-sơ-ra-ên đã từng kinh nghiệm những điều đau thương ấy trong lịch sử, nên họ quyết tâm không chấp nhận cưới gả cùng người ngoại. Đây là một cam kết đầy thách thức, vì dân Y-sơ-ra-ên không phải sống cô lập với những dân tộc khác, mà chung quanh họ đều là những dân tộc thờ lạy hình tượng. Vì vậy họ cần nghiêm khắc với con cháu trong việc thực hiện cam kết này để bảo đảm hậu tự của mình sẽ là những người tin kính Chúa.

Đây cũng là một vấn đề đầy thách thức với con dân Chúa ngày nay. Bởi lẽ trong thực tế có nhiều người vì nhiều lý do khác nhau mà kết hôn với người không cùng niềm tin, dẫn đến nhiều hệ lụy với cái kết đau buồn. Chúng ta cần có một nguyên tắc rõ ràng trong hôn nhân rằng, không kết hôn với người không cùng niềm tin. Không phải con dân Chúa kỳ thị hay phân biệt tôn giáo, nhưng làm sao có được hạnh phúc khi luôn có sự xung đột về quan niệm sống giữa hai người không cùng niềm tin. Và nếu con dân Chúa chấp nhận bỏ Chúa để đi cùng đường với người chẳng tin thì có thể họ sẽ sống vui vẻ, hòa hợp trong đời tạm ngắn ngủi này, nhưng chính họ và dòng dõi họ sẽ đau khổ đời đời trong cõi vĩnh hằng. Vì thế, đừng bao giờ thỏa hiệp với hôn nhân mà trong đó tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Hãy cầu xin Chúa cho chính mình hay con cái mình có hôn nhân đẹp lòng Chúa.

Có mối quan hệ nào trong tình yêu mà bạn cần mạnh dạn từ bỏ? Hay bạn cần phải khuyên răn con cái mình thế nào về hôn nhân?

Lạy Chúa, xin cho con giữ vững nguyên tắc hôn nhân mà Ngài dạy con. Xin cho con quyết tâm sống với cam kết ấy và luôn dạy dỗ con cháu con tuân thủ theo lời Chúa dạy.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 5.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org