Huấn Luyện Truyền Giáo Tại Tỉnh Quảng Ngãi

334

HTTLVN.ORG – Vào ngày 10-11/04/2019 tại Chi Hội Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi kết hợp Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội tổ chức huấn luyện về kỹ năng chứng đạo và thăm viếng chăm sóc cho nhân sự.

Diễn giả huấn luyện là Mục sư Đỗ Việt Hùng, Ủy viên Tổng Liên Hội, Phó ban Uỷ ban Truyền giáo. Tham dự chương trình huấn luyện còn có Ban Đại diện, các Giáo phẩm, Trưởng Điểm Nhóm và nhân sự các Hội Thánh với số lượng khoảng 100 người.

Sau khi sống lại từ kẻ chết, Chúa Giê-xu đã hiện ra cùng các môn đồ bên bờ biển Ti-bê-ri-át. Tại đây, Chúa dạy cho các môn đồ hai bài học liên quan đến công tác truyền giáo: Bài học đầu tiên Chúa dạy cho họ là công tác “đánh lưới người” thông qua việc đánh cá. Ngay sau đó, Chúa tiếp tục phán dạy họ bài học thứ hai về sự chăm sóc khi Chúa hỏi Phi-e-rơ ba lần “Ngươi yêu ta chăng?”, và sau cả ba lần, Chúa đều nhắc nhở ông về trách nhiệm “chăn giữ” bầy chiên của Ngài (Giăng 21:15-17).

Có thể nói, ngay từ đầu tiên, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy mối quan tâm hàng đầu của Ngài về công tác chăm sóc. Chúa giao trách nhiệm chăn giữ, chăm sóc bầy chiên của Ngài cho Hội Thánh. Chúa muốn chúng ta chẳng những phải hết lòng yêu Chúa nhưng cũng hết lòng yêu thương, chăm sóc bầy chiên của Ngài. Chúa luôn sẵn ban cho kết quả bội phần trong công tác truyền giáo, giống như ban cho các môn đồ đầu tiên mẻ lưới đầy, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta phải quan tâm đến việc chăm sóc những người mới tin. Việc truyền giảng mà thiếu sự chăm sóc theo sau, chẳng khác nào như một người cố sanh con ra nhưng lại không tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, để cho đứa con chết lần chết mòn cách đáng tiếc.

Thực trạng của công tác chứng đạo và chăm sóc hiện nay cho thấy dù số người tin nhận Chúa rất đông nhưng tỷ lệ đứng vững còn rất khiêm tốn. Đây cũng là lý do khiến cho Hội Thánh chưa lớn mạnh như đáng phải có.

Mục sư Đỗ Việt Hùng, Ủy viên Tổng Liên Hội, Phó ban Uỷ ban Truyền giáo

MSNC Nguyễn Xuân Vịnh, Thành viên Ủy ban Truyền giáo TLH

Để giúp đẩy mạnh công tác chăm sóc tân tín hữu các Hội Thánh trong tỉnh, Mục sư Đỗ Việt Hùng hướng dẫn “Cẩm Nang Dành Cho Người Chăm Sóc Tân Tín Hữu” cho các nhân sự. Mục đích chính là để khích lệ tôi con Chúa quan tâm đến công tác chăm sóc tân tín hữu nhiều hơn, cũng biết làm cách nào để đi ra chăm sóc cho tân tín hữu cho đến khi họ trưởng thành đức tin.

Thực tập công tác chăm sóc

Qua hai ngày học, tôi con Chúa đã tiếp thu những kỹ năng cần thiết với hy vọng khi trở về với Hội Thánh địa phương sẽ áp dụng cẩm nang này vào đời sống hằng ngày hầu qua đó đem lại kết quả cho sự gây dựng thân thể của Chúa và đem nhiều người trở lại cùng Chúa Giê-xu.

Chụp hình lưu niệm

TTV. MSNC Nguyễn Khánh Toàn