Huấn Luyện Truyền Giáo Cho Chấp Sự – Nhân Sự Tại Đà Nẵng

973

HTTLVN.ORG – Trong hai ngày 17 và 18/5/2019, tại nhà thờ Tin Lành An Trung , Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng kết hợp với Ủy Ban Truyền giáo của Tổng Liên Hội tổ chức khóa huấn luyên Truyền giáo cho các Chấp sự – Nhân sự. Mục sư Dương Quang Hòa – Ủy viên Tổng Liên Hội – cầu nguyện cho khóa học và Mục sư Nguyễn Hải Bằng – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng – chào mừng và triển khai chương trình huấn luyện.

Quang cảnh khóa huấn luyện

Với những trải nghiệm trong công tác truyền giáo, Mục sư Đỗ Việt Hùng – Ủy Ban Truyền Giáo Tổng Liên Hội – giảng dạy, bồi linh dựa trên nền tảng Kinh Thánh, đồng thời hướng dẫn cặn kẽ giáo trình “Làm Thế Nào Để Thiết Kế Và Tổ Chức Một Chương Trình Truyền Giảng Hiệu Quả”. Trong khóa học, các học viên đã đóng góp nhiều ý kiến về công tác truyền giáo để có hiệu quả, và thực hành bài tập một cách sinh động.

Mục sư Đỗ Việt Hùng giảng dạy

Học viên thực hành bài tập

Khóa Huấn luyện Truyền giáo tại Đà Nẵng đã khép lại trong tinh thần vui vẻ thỏa lòng với nhiều kỳ vọng mới về một định hướng tương lai sẽ có nhiều người được cứu vào trong các Hội Thánh qua những chương trình truyền giảng.

Chụp ảnh lưu niệm

TTV. Hoàng Nguyễn