Chương Trình Lễ Cảm Tạ 71 Năm Thành Lập Hội Thánh Tân Hiệp &...

  HTTLVN.ORG - Chúa nhật 03/04/2011 tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp, số 519 QL 80, Ấp Đông Lộc, xã Thạnh Đông, huyện Tân...

Bài 95: Gặp Gỡ Chúa Cứu Thế Một Cách Mới Mẻ

        Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với...

Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Bình Định Nhóm Thông Công Và Bồi Linh.

      HTTLVN.ORG - Bình Định đang giữa thời vụ thu hoạch lúa Đông Xuân, dù khá bận rộn trong công việc đồng áng; nhưng...

Hướng Về Ngày Tái Lập Hội Thánh Phúc Âm 2.

   HTTLVN.ORG - Chi Hội Tin Lành Phúc Âm 2 tỉnh Bình Thuận đã được phép tái lập sau 32 năm nhà thờ bị đóng cửa.    ...

Bài 94: Chúa Phục Sinh

    Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt Ngài như ngọn lửa; chân như đồng đánh bóng đã được luyện...

Bài 93: Chết Đi Đem Lại Nhiều Quả Trái

       Ta bảo thật các ngươi: nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi;...

Bài 92: Khôn Ngoan Từ Chúa

     Vậy, anh em phải giữ và thực hành các mệnh lệnh và luật lệ này, vì nhờ vậy mà các dân tộc sẽ...

Bài 91: Chúa Của Bạn Đi Trước Bạn

       Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các con. Mác 14:28.        Chúa không bao giờ sai bạn đến một...

Kết Quả Giải Quyết Bước Đầu Về Cơ Sở Của Hội Thánh Biên Hòa.

     HTTLVN.ORG - Như bản tin trước BBT chúng tôi đã đưa “Hội Thánh Biên Hòa và Tổng Liên hội đang tiếp tục...