Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Kon Tum Lần III/2020

624

HTTLVN.ORG – Ngày 08/10/2020, tại nhà thờ Tin Lành thành phố Kon Tum, Mục sư Phạm Hồng Liêm, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Kon Tum hiệp với Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Mục vụ, cùng các Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, nhân sự trong tỉnh tổ chức Hội đồng Bồi linh thường niên cho toàn thể tôi con Chúa các Hội Thánh tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu của hội đồng năm nay là khích lệ, thúc đẩy tôi con Chúa trong tỉnh Kon Tum sốt sắng, hy sinh phục vụ Chúa để gây dựng và phát triển Hội Thánh. Cảm ơn Chúa, dù thời tiết mưa bão, nhưng đã có hơn 300 tôi con Chúa về dự Hội đồng.

Chủ đề của Hội đồng lần này là “Sống Phục Vụ Chúa” nương trên câu Kinh Thánh nền tảng I Cô-rinh-tô 15:58. Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN rao giảng sứ điệp bồi linh trong cả hai buổi sáng và chiều.

Mục sư Phạm Hồng Liêm, Nhân sự Đại diện Tin Lành Kon Tum khai mạc Hội đồng

Buổi sáng, với đề tài “Sống Phục Vụ Chúa” nương trên nền tảng I Phie-rơ 2:21-25, Mục sư nhắc nhở tôi con Chúa về ơn cứu rỗi mà Ngài ban cùng với tấm gương phục vụ của Đấng Christ.

Buổi chiều, với đề tài “Tận Tâm Phục Vụ Chúa” nương trên nền tảng Giăng 21:9-14, Mục sư diễn giả khích lệ tôi con Chúa về tinh thần phục vụ hạ mình, yêu thương, chịu khổ và siêng năng.

Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng bồi linh

Cảm ơn Chúa đã ban phước cho Hội đồng qua hai bài giảng bồi linh của Mục sư Phó Hội trưởng I. Nhiều tôi con Chúa đã nhận biết tình trạng không hết lòng, thiếu tận tâm, chưa hy sinh trong sự phục vụ Chúa của mình, làm cho Hội Thánh yếu đuối, chậm phát triển. Mọi người đã ăn năn với Chúa, cầu xin Ngài tha thứ, và hứa nguyện tận tâm phục vụ Chúa trong những ngày tháng tới.

Các Hội Thánh cũng góp phần vào Hội đồng bằng những tiết mục tôn vinh Chúa qua các ban hát lễ

Cuối chương trình, Hội đồng cùng được dự Thánh lễ Tiệc Thánh do Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Mục vụ cử hành

Tôi con Chúa ra về trong niềm vui và sức mới Chúa ban. Xin thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại tỉnh Kon Tum trong những ngày tới.

TTV. MS Lê Phương Thành