Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần II/2018

1034

HTTLVN.ORG – Ngày 19/10/2018, tại nhà thờ Tin Lành Long Thành đã diễn ra Hội Đồng Bồi Linh tỉnh Đồng Nai lần II năm 2018 với chủ đề “Sống Phúc Âm” nương trên câu Kinh Thánh nền tảng: “Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin lành của Đấng Christ…” (Phi-líp 1:27a).

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội, diễn giả của Hội đồng; Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Mục vụ tỉnh Đồng Nai cùng với khoảng 600 tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh.

Cả Hội đồng cùng hòa lòng với nhau thờ phượng Chúa. Mục sư diễn giả dùng Lời Chúa giục giã Hội đồng phải ý thức trách nhiệm sống đạo của mình, sẵn sàng trả giá cho niềm tin và sốt sắng rao truyền Phúc Âm.

Ban hát Hội Thánh Long Thành

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc giảng bồi linh cho Hội đồng

Trong dịp nầy, Mục sư Nguyễn Tờn thay mặt Tổng Liên Hội trao các quyết định công nhận chức danh và hướng dẫn mục vụ cho các Tân Mục sư Nhiệm chức, gồm Mục sư Nhiệm chức Đào Văn Hạnh, Trần Công Tài và Quách Hiếu Quang Thạch.

Mục sư Nguyễn Tờn trao quyết định công nhận chức danh cho các Tân Mục sư Nhiệm chức (từ trái qua): MSNC Quách Hiếu Quang Thạch, MSNC Trần Công Tài và MSNC Đào Văn Hạnh

Hội Đồng Bồi Linh tỉnh Đồng Nai là dịp để các tôi con Chúa được gặp gỡ, thông công, nâng đỡ tâm linh, tạo sự gắn kết giữa các Hội Thánh trong toàn tỉnh để cùng hướng đến mục tiêu chung trong sự gây dựng và phát triển Hội Thánh.

 

TTV. Tường Quang
Hình ảnh: Mục sư Đặng Châu Ngọc