Vĩnh Long: Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư – Truyền Đạo Và Chấp Sự Lần I/2018

1260

HTTLVN.ORG – Lúc 09g00 ngày 02/02/2018, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội đồng Bồi linh cho toàn thể Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự tại nhà thờ Tin Lành Đồng Phú, có khoảng 130 người về dự Hội đồng Bồi linh lần nầy. Chủ đề của Hội đồng là: “Theo Chúa Và Hầu Việc Chúa”.

Tham dự Hội đồng gồm có:
– Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN – diễn giả của Hội đồng;
– Mục sư Lê Văn Như Kỷ – Ủy viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Vĩnh Long;
– Mục sư Nguyễn Văn Soi – Trưởng Ban Đại diện và các Mục sư trong Ban Đại diện tỉnh;
– Các đầy tớ Chúa là Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Mục sư Trí sự, Truyền đạo và các Chấp sự các Hội Thánh trong hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.


* Chương trình buổi sáng

Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận hướng dẫn chương trình. Mục sư Nguyễn Văn Soi chào mừng và giới thiệu Hội đồng Bồi linh. Mục sư Nguyễn Trung Thông cầu nguyện khai lễ.

Mục sư Thái Phước Trường đã chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Theo Chúa”, Kinh Thánh nền tảng trong Cô-lô-se 2:1-7.

Chương trình buổi sáng kết thúc vào lúc 11g30, sau lời chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Phúc.


* Chương trình buổi chiều

Mục sư Nguyễn Văn Điện – Nhân sự Đại diện tỉnh Trà Vinh – hướng dẫn chương trình. Mục sư Trí sự Nguyễn Thành Kính cầu nguyện khai lễ.

Mục sư Thái Phước Trường chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Hầu Việc Chúa”, Kinh Thánh nền tảng trong Hê-bơ-rơ 12:8, để nhắc đến bốn điều quan trọng trong công tác hầu việc Chúa: Hầu việc Chúa là một đặc ân; động cơ hầu việc Chúa là biết ơn Chúa; mục tiêu hầu việc Chúa là làm đẹp lòng Chúa; hầu việc Chúa trong tinh thần kính sợ Chúa không khinh xuất.

Trong suốt chương trình bồi linh, Các ban hát của các Hội Thánh, Mục sư, Truyền đạo lần lượt góp phần tôn vinh Chúa trong tinh thần vui mừng ngợi khen Chúa. Mục sự Lê Văn Như Kỷ – Ủy viên Mục vụ tỉnh – thay cho Tổng Liên Hội nhắc nhở mọi người hầu việc Chúa phải dựa trên nguyên tắc hiến chương, nội quy, quy chế của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Hội đồng được bế mạc vào lúc 16g00 sau lời chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường.

TTV.MSNC Huỳnh Ngọc Dũng

Quang cảnh Hội Đồng
Mục sư Nguyễn Văn Soi giới thiệu và chào mừng
Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận hướng dẫn chương trình buổi sáng
Mục sư Nguyễn Văn Điện hướng dẫn chương trình buổi chiều

Mục sư Nguyễn Trung Thông, Mục sư Trí sự Nguyễn Thành Kính cầu nguyện
Mục sư Thái Phước Trường giảng lời Chúa
Mục sư Lê Văn Như Kỷ chia sẻ kinh nghiệm công tác hầu việc Chúa

Các ban hát tôn vinh Chúa