Giới Thiệu Bản Tin Mục Vụ Số 63

2562

NĂM MỚI – LINH TRÌNH MỚI

Tạ ơn Chúa, một năm đã qua với biết bao ơn phước Chúa ban cho Hội Thánh của Ngài. Dầu có những thách thức, khó khăn trong đời sống, nhưng bởi ơn thương xót và tình yêu, Đức Chúa Trời đã vùa giúp, thêm sức để tôi con Chúa vượt qua.

Với chủ đề “Năm Mới – Linh Trình Mới”, Bản Tin Mục Vụ số 63 sẽ mang đến cho tôi con Chúa những giá trị đức tin nơi Chúa Giê-xu để làm hành trang cho một linh trình mới.

Những nội dung chuyên sâu trong Lời Chúa sẽ được thể hiện qua các chuyên mục như: Dưỡng Linh, Nghiên Cứu. Bên cạnh đó, các câu chuyện trong đời sống đức tin, những trải nghiệm trong linh trình theo Chúa cũng sẽ được trình bày qua các chuyên mục Truyện Ngắn, Suy Gẫm,…

Song song đó, chúng ta sẽ khám phá điều kỳ diệu của trái tim qua chuyên mục Đức Tin và Đời Sống. Tin tức các hoạt động nổi bật của Hội Thánh địa phương cũng sẽ được cập nhật để quý tôi con Chúa được biết.

Giới trẻ cũng sẽ suy gẫm Lời Chúa qua Vườn Trẻ Thơ, Đố Kinh Thánh. Và một số chuyên mục như Thưa Mục Sư, Âm Nhạc, Thơ… cũng sẽ hướng đọc giả đến với những giá trị sống đạo cũng như thưởng ngoạn các tác phẩm giải trí mang tính Cơ Đốc.

Thông báo: Kể từ Bản Tin Mục Vụ số 64 sẽ được bán với giá 18.000/cuốn.

Kính mong quý tôi con Chúa góp phần và ủng hộ. Hiện Bản Tin Mục Vụ được bán tại các phòng sách của Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục.

Ban Biên tập