Hội Đồng Bồi Linh Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Bình Định Năm 2018

1097

HTTLVN.ORG – Trong ngày 15/4/2018, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội đồng Bồi linh tại nhà thờ Tin Lành Nhơn Thành. Chủ đề của kỳ hội đồng: Sống Chân Thật. Câu gốc: “Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật…thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8a).

Thời tiết Miền Trung đang bước vào mùa nắng nóng, dầu vậy có khoảng 700 người tham dự. Thành phần tham dự:

– Về phía Hội Thánh: Có sự hiện diện Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I; Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Ủy viên Tổng Liên Hội; các thành viên Ban Đại diện cùng các Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, Quả phụ Mục sư, Chấp sự và tín hữu các Hội Thánh trong tỉnh và ngoài tỉnh.

– Về phía Chính quyền: Có sự hiện diện của các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bình Định, Thị xã An Nhơn và Phường Nhơn Thành.

Chương trình khai mạc hội đồng, được bắt đầu vào lúc 8 giờ, MS Nguyễn Ngọc Bình – UV/BĐD hướng dẫn. MS Mã Phúc Thanh Tươi cầu nguyện khai lễ, MS Nguyễn Văn Thể – Trưởng BĐD có bài diễn văn khai mạc. Ban hát lễ Mục sư – Truyền đạo và HT Nhơn Thành dâng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời lời ngợi ca với lòng cảm tạ, tôn kính.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I đã dùng Lời Chúa trong Công Vụ 2:42-47 với đề tài Sống Chân Thật để khích lệ Hội đồng nhận thức, Chúa chúng ta là Đấng Chân thật, Đạo Chúa là chân thật, Lời Chúa là chân thật. Vì vậy, Cơ Đốc nhân phải bày tỏ đức tin chân thật, yêu thương thành thật, sống chân thật và nói lời chân thật. MSNC Nguyễn Ngọc Thắng cầu nguyện cảm tạ Chúa và chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ.

Buổi chiều Hội đồng tiếp tục nhóm lại vào lúc 14 giờ. MS. Nguyễn An Toàn – Quản nhiệm HT Quy Nhơn, hướng dẫn. Những bài hát ca ngợi Chúa của các Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm lần lượt dâng lên. Hội đồng tiếp tục được nghe Lời Chúa qua Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi – Ủy viên Tổng Liên Hội, với đề tài Sống Chân Thật, Kinh Thánh nền tảng Rô-ma 12:9-12. Lời Chúa khích lệ tôi con Chúa mỗi ngày thể hiện nếp sống chân thật, chính trực với chính mình, tâm gần với Chúa và đáng tin với người.

Cảm tạ Chúa, đã ban phước thật nhiều trên Hội đồng. Những Hội Nhánh, Điểm Nhóm dù chưa được nhà nước công nhận nhưng đã bày tỏ tấm lòng của mình trong việc tôn ngợi Chúa, thật cảm động. Đặc biệt là Lời Chúa qua các diễn giả đã đáp ứng nhu cầu, thức tỉnh quý tôi con Chúa sống chân thật, bày tỏ danh của Chúa trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng cùng chung dự Thánh Lễ Tiệc Thánh.

Chương trình kết thúc lúc 16 giờ 30 trong sự thỏa lòng sau lời chúc phước của Ms Phó Hội trưởng I.

Trước đó vào tối ngày 14.4.2018, Ban Đại diện cũng đã tổ chức chương trình Thánh nhạc truyền giảng Tin Lành với sự cộng tác của Hội Thánh Hòa Khánh (Tp. Đà nẵng). Mục sư Phó Hội trưởng I đã chia sẻ niềm tin với đề tài Ơn Trời, có hơn 100 thân hữu tham dự và cảm tạ Chúa có 30 người đã bằng lòng tin Chúa.

TTV. MS Nguyễn Ngọc Bình    


Quang cảnh bên trong


MS Nguyễn Văn Thể – Đọc diễn văn khai mạc


Ban hát Mục sư – Truyền đạo


Ban hát HT Nhơn Thành


Ban hát HT Trung Ái


Ban hát HT Phú Phong


Ban hát HT Khu Sáu


Ban hát ĐN Mỹ Châu


Ban hát Hội Nhánh Phước Sơn


MS Phó Hội trưởng I giảng Lời Chúa


MS. Mã Phúc Thanh Tươi giảng Lời Chúa


Ban hát ĐN Hoài Hương


Ban hát HT Quy Nhơn


Ban hát HT Bồng Sơn


Ban hát HT Phước Hậu


Ban hát HN Phú Tài


Ban hát HT Bình Nghi


Ban hát ĐN Cát Thắng


Truyền giảng: cầu nguyện tin nhận Chúa