Hiệp Nguyện Tỉnh Hậu Giang Tháng 10/2019

593

HTTLVN.ORG – Như thường lệ hàng tháng, Giáo phẩm và Chấp sự tỉnh Hậu Giang có buổi hiệp nguyện để thông công, thông tin, cảm tạ Chúa, và cầu thay cho các Hội Thánh trong tỉnh.

Buổi hiệp nguyện bắt đầu lúc 9 giờ ngày 29/10/2019 tại nhà thờ Tin Lành Vị Thanh, có 20 người là Giáo phẩm và đại diện Chấp sự của 6 Hội Thánh tham dự.

Mục sư Huỳnh Anh Tấn nương trên Kinh Thánh Giăng 13:1-17 với đề tài “Chức vụ phục vụ”, khích lệ người nghe hãy phục vụ Chúa theo gương của Chúa Giê-xu với động cơ là tình yêu thương, với tâm tình khiêm nhường, với lương tâm thanh sạch

Đại diện chấp sự 06 Hội Thánh báo cáo sinh hoạt và nêu các vấn đề cảm tạ, cầu thay. Các Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong tỉnh tháng qua sinh hoạt ổn định.

  1. Hội Thánh Đông Phú: Có 18 người cầu nguyện tin Chúa; và hiện có 10 người đang học giáo lý Báp-têm. Cầu xin Chúa tiếp tục tiếp trợ để Hội Thánh trả xong phần nợ xây dựng nhà thờ.
  2. Hội Thánh Đông Phước: Giáo hội đã công nhận Chi Hội, cầu nguyện để chính quyền sớm công nhận Hội Thánh mới.
  3. Hội Thánh Vị Thanh: Có 1 người cầu nguyện tin Chúa. Cầu Chúa thêm ơn cho Ban chứng đạo – Chăm sóc. Xin Chúa cho sớm có Quản nhiệm.
  4. Hội Thánh Long Mỹ: Có 25 người cầu nguyện tin Chúa. Việc tích lũy tài chánh để tái thiết đền thờ đang tiến triển tốt theo kế hoạch của Ban Chấp sự và Hội Thánh. Cầu nguyện cho Khối Truyền giáo với những công tác truyền giảng, chứng đạo, thăm viếng, chăm sóc, dạy đạo được ơn càng thêm ơn. Cầu nguyện cho Hội Nhánh, Điểm Nhóm sớm lên Chi Hội tự dưỡng. Xin Chúa ban ơn cho ngày bồi linh Trung Tráng niên của tỉnh tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Long Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 14/11/2019, diễn giả là Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội.
  5. Hội Thánh Thạnh Xuân: Chứng đạo và truyền giảng có 11 người cầu nguyện tin Chúa. Xin Chúa ban ơn cho việc truyền giảng vào mỗi tối Chúa nhật đầu tháng.
  6. Hội Thánh Phụng Hiệp: Thăm viếng chứng đạo đều đặn, có 6 người tin Chúa. Cầu nguyện cho việc xây dựng cây cầu bắc qua kênh nhỏ để vào nhà thờ được đủ tài chánh. Cầu nguyện cho việc truyền giảng của Hội Thánh đêm 21/11/2019, và truyền giảng Giáng sinh của tỉnh đêm 20/12/2019. Cầu nguyện cho chính quyền sớm chấp thuận việc di dời Điểm Nhóm Cây Dương đến chỗ mới.

Đại diện Chấp sự cầu thay

Tiếp theo, Mục sư Nguyễn Văn Danh, nhân sự Đại diện thông báo và triển khai một số công việc của tỉnh.

Ban Hiệp nguyện họp bàn chương trình bồi linh Trung Tráng niên của tỉnh sẽ diễn ra tại Hội Thánh Long Mỹ

Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 12 giờ, sau khi họp bàn chương trình bồi linh Trung Tráng niên tỉnh.

TTV. MS Lê Duy Linh