Hiệp Nguyện Tháng 3/2018 Tại Tỉnh Quảng Ngãi

1021

HTTLVN.ORG – Vào ngày 05/03/2018, chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và nhân sự đã được Ban Đại diện tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện diện có Mục sư Võ Đình Đán – UV Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Quảng Ngãi; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi; các giáo phẩm và trưởng Điểm Nhóm. Số lượng tham dự khoảng 30 người.

Sau khi Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Truyền đạo Đinh Ra Ghí – Quản nhiệm Chi Hội Minh Long hướng dẫn chương trình có lời chào mừng Ban Hiệp nguyện.

Mục sư Nguyễn Ngọc Huy Vũ đã nương trên Lời Chúa trong Giăng:13:1-5, 12-15, 17 chia sẻ với Ban Hiệp nguyện qua đề tài “Chúa Rửa Chân Cho Môn Đồ”.

Mục sư Võ Đình Đán thông báo tin tức từ Tổng Liên Hội và hướng dẫn quý tôi tớ Chúa những điều thiết thực trong chức vụ.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần thông báo và kêu gọi các tôi con Chúa cầu nguyện và chuẩn bị cho ngày 10-11/03/2018 tổ chức Hội Đồng Bồi Linh tỉnh Quảng Ngãi tại Chi Hội Bình Sơn.

Một số vấn đề nổi bật được ghi nhận trong buổi hiệp nguyện:

– Các Hội Thánh trực thuộc Chi Hội Sơn Hạ đã được chính quyền địa phương công nhận Điểm Nhóm: Điểm Nhóm Kà Long, Điểm Nhóm TaWan, Điểm Nhóm Gò Đá, Điểm Nhóm Kà Tu, Điểm Nhóm Làng Trá, Điểm Nhóm Xóm Hát, Điểm Nhóm Gò Vườn và Điểm Nhóm Gò Da.

– Sớm hoàn tất thủ tục cấp đất làm văn phòng Ban Đại diện.

– Hội Thánh Lệ Thủy sớm hoàn tất thủ tục để công nhận Chi Hội và nhận đất làm nhà thờ.

– Hội Thánh An Cường đang làm hồ sơ xin cấp đất làm nhà thờ.

– Hội Thánh Nghĩa Hành đang xây dựng tư thất.

Sau đó Ban Hiệp nguyện chia ra làm nhiều tổ dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho những vấn đề của các Hội Thánh.

Ban Hiệp nguyện được Chi Hội Minh Long tiếp đãi thông công và ra về trong sự vui vẻ.

TTV. MsNc Nguyễn Khánh Toàn


Quang cảnh buổi hiệp nguyện


Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần cầu nguyện khai lễ


Truyền đạo Đinh Ra Ghí hướng dẫn chương trình


Mục sư Nguyễn Ngọc Huy Vũ giảng Kinh Thánh


Truyền đạo Đinh Thi cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa


Mục sư Võ Đình Đán thông báo tin tức từ TLH


Các tổ dâng lời cầu nguyện


Chụp hình lưu niệm