Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo và Nhân sự Tỉnh Quảng Ngãi Tháng 08/2022

823

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và nhân sự tỉnh Quảng Ngãi đã được Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Phước Thiện vào ngày 11/08/2022.

Nhà thờ Tin Lành Phước Thiện

Tham dự chương trình có Mục sư Trần Đình – UV. TLH; Mục sư Võ Đình Đán – Nguyên UV. TLH; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi cùng các tôi tớ Chúa và nhân sự các Hội Thánh.

Mục sư Võ Đình Đán nương trên lời Chúa trong I Các-vua 19:19-21, II Các-vua 2:1-15 giảng Lời Chúa với đề tài “LẼ CẦN CỦA MỘT TIÊN TRI” như một lời tâm tình của một người đã làm mục vụ trong 5 năm qua đối với các tôi tớ Chúa trong tỉnh, Mục sư cũng nhấn mạnh đến sự dứt khoát theo Chúa, học theo thầy và nhận lãnh Đức Thánh Linh để tiếp tục hầu việc Chúa.  

Mục sư Trần Đình thông tin những tin tức quan trọng của TLH và có sự chỉ đạo chung cho công tác nhà Chúa

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần kêu gọi các tôi con Chúa cầu nguyện và chuẩn bị cho công tác trong tháng 8 &9:

  • Ngày 02-03/09/2022: Huấn luyện bồi dưỡng giáo viên Trường Chúa Nhật tại nhà thờ Nghĩa Hành;
  • Ngày 15/09/2022: dự kiến bầu Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi;
  • Ban Đại diện đang tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ nhận đất để xây dựng cơ sở Ban Đại diện;
  • Chi Hội Kà Long đã đạt 100 tân tín hữu của năm 2022;
  • Chi Hội Lệ Thủy đang làm hồ sơ để chuyển đổi đất;
  • Chi Hội Bình Sơn cần tài chánh để hoàn thiện tư thất;
  • Chi Hội Phước Thiện đã mua thêm đất mở rộng cơ sở nhà Chúa để xây khu Cơ Đốc Giáo Dục;
  • Hội Nhánh Trà Bồng tạm hoàn tất việc xây dựng và còn nợ tiền xây dựng nhà nguyện.

Các tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 30 phút sau lời chúc phước của Mục sư Trần Đình.

Hình lưu niệm

TTV. MS Nguyễn Khánh Toàn

Bài trướcBồi Linh –Thông Công Phụ Nữ Khu Vực 11
Bài tiếp theoQuảng Nam: Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Thăng Bình