Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Khu Vực TP Hồ Chí Minh

766

HTTLVN.ORG – Ngày 07/07/2013 tại Chi Hội An Hạ đã có buổi hiệp nguyện của quý đầy tớ Chúa trong khu vực TP Hồ Chí Minh. Hiện diện khoảng 50 người.

 

Chương trình bắt đầu với lời chào mừng và hướng dẫn thờ phượng Chúa của Truyền đạo Trần Phước Viễn. Mục sư Phan Quang Vũ chia sẻ Lời Chúa để khích lệ tinh thần hầu việc Chúa. Sau đó, Mục sư Phan Quang Trung và Mục sư Trương Văn Ngành nêu một số công việc của Hội Thánh khu vực TP Hồ Chí Minh và tình hình của Hội Thánh chung để để cầu thay.

 

Cảm tạ Chúa, chương trình đã mang đến sự thông công, khích lệ đối với quý đầy tớ Chúa trong sự phục vụ Ngài. Đặc biệt có thì giờ phước hạnh khi được cùng chia ra những nhóm nhỏ để tâm tình, thông công và cầu thay để Chúa ban linh lực tiếp tục trung tín trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa.

 

Ngoài những nhu cầu cầu thay cho công việc Chúa tại khu vực TP Hồ Chí Minh và các công việc chung, Mục sư Huỳnh Văn Nhúm – Quản nhiệm Chi Hội An Hạ (Cầu Xáng) – sau khi có lời chào mừng cũng nêu nan đề để quý tôi tớ Chúa thêm lời cầu nguyện cho Chi Hội An Hạ. Được biết phòng Cơ Đốc giáo dục đã xuống cấp, cần được sửa chữa gấp. Kính mong quý tôi con Chúa tiếp tục thêm lời cầu nguyện.

 

Buổi hiệp nguyện kết thúc với lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Phú Ngọc trong sự ban phước của Chúa.

 

CTV TĐ Lê Đức Trịnh


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 7/ 2013
Bài tiếp theoBài thứ 192: Trường Cầu Nguyện