Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Tháng 5/2021

595

HTTLVN.ORG – Chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Khánh Hòa được tổ chức vào sáng thứ tư ngày 5/5/2021 tại nhà thờ Tin Lành Phú Hữu.

Quang cảnh buổi hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Khánh Hòa

Mục sư Nguyễn Anh Thi, Quản nhiệm Hội Thánh Phú Hữu chia sẻ lời Chúa nương trên đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô 6:19-22 với chủ đề “Người Khích Lệ” với tấm gương khích lệ của ông Ti-chi-cơ là người anh em yêu dấu của sứ đồ Phao-lô, là tôi tớ trung thành của Chúa, là bạn cùng làm việc đáng tin cậy, là người thuận phục sống khiêm nhường.

Mục sư Nguyễn Anh Thi, Quản nhiệm Hội Thánh Phú Hữu chia sẻ Lời Chúa

Sau phần thờ phượng, Mục sư Nguyễn Công Nghĩa, Trưởng Ban Đại diện phổ biến quy chế và thông báo một số chương trình sắp tới của tỉnh Khánh Hòa

Quý đầy tớ Chúa dâng lên Chúa lời cảm tạ về Hội Thánh mình và trình bày những vấn đề để ban hiệp nguyện cầu thay cho nhau:

  • Cảm ơn Chúa trong tháng qua sinh hoạt và các chương trình truyền giảng của từng Hội Thánh diễn ra cách tốt đẹp, vui vẻ, phước hạnh, có nhiều người được nghe Phúc Âm và tin nhận Chúa.
  • Cầu nguyện cho chương trình Thánh Kinh Hè của các Hội Thánh trong mùa hè này.
  • Các Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện xin Chúa cho có giấy phép xây dựng và đủ kinh phí để sớm thực hiện việc xây, sửa: Nhà thờ, cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục và Tư thất trong đó có: Hội Thánh Suối Cát, Hội Nhánh Cam Thịnh Tây, Hội Thánh Ninh Hòa.
  • Hội Thánh Vĩnh Phước: Xin Chúa cho tình hình dịch bệnh sớm ổn định để có thể tổ chức lễ ra mắt Điểm Nhóm Đắc Lộc. Xin cầu nguyện cho Hội Thánh có đủ tài chính để mua đất cho Điểm Nhóm Vĩnh Hòa.
  • Cầu nguyện cho Điểm Nhóm Ninh Tây (Chi Hội Dục Mỹ) và 10 Điểm Nhóm của Chi Hội Khánh Vĩnh sớm được có giấy phép công nhận Điểm Nóm.
  • Hội Thánh Cam Nghĩa sẽ có Lễ Bổ nhiệm Mục sư Lê Văn Lực làm Quản nhiệm Hội Thánh vào ngày 8/5/2021.
  • Hội Thánh Quảng Hòa xin Chúa cho sớm có đầy tớ Chúa về Quản nhiệm.
  • Hội Thánh Khánh Vĩnh có định hướng thành lập Ban truyền giảng để có cơ hội chia sẻ Phúc Âm cho các điểm nhóm huyện Khánh Vĩnh. Cầu nguyện xin Chúa cho có kinh phí sắm sửa trang thiết bị để sớm thực hiện công tác này.
  • Cầu nguyện cho các con cái Chúa có đức tin mạnh mẽ, sốt sắng thờ phượng và hầu việc Chúa cùng với việc vượt qua khó khăn về kinh tế sau dịch Covid-19.

Các tôi tớ Chúa lần lượt nêu các vấn đề

Cầu thay cho công việc Chúa

Chương trình Hiệp nguyện kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Huỳnh Hữu Nghĩa, UV. Ban Đại diện.

TTV. MsNc Phan Thanh Quang

Bài trướcHiệp Nguyện Tỉnh Quảng Ngãi Tháng 05/2021
Bài tiếp theoHuấn Luyện Truyền Giáo Tỉnh Ninh Thuận Lần I Năm 2021