Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Bình Dương Tháng 11/2019

746

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Bình Dương được tổ chức vào sáng ngày 5/11/2019 tại nhà thờ Tin Lành Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Mục sư Trần Văn Hiền, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ

Mục sư Bùi Minh Quyền chia sẻ Lời Chúa nương trên nền tảng Ma-thi-ơ 25:14-19 với chủ đề “Khai Trình Với Chúa”

Trong giờ hiệp nguyện, quí đầy tớ Chúa chia nhóm để cầu nguyện cho các vấn đề như sau:

 • Chương trình bồi linh quí IV của tỉnh vào ngày 14/11/2019 tại nhà thờ Bình Dương.
 • Cầu nguyện cho việc xây dựng nhà Chúa tại Chi Hội Hòa Phú sớm được hoàn tất.
 • Chi Hội Cây Trường: cầu nguyện cho việc sửa chữa tư thất, bầu cử các ban ngành và truyền giảng Giáng sinh vào ngày 21/12/2019.
 • Điểm Nhóm Lai Uyên: cầu nguyện cho chương trình truyền giảng lúc 19 giờ ngày 22/12/2019.
 • Hội Thánh Lái Thiêu: Dự kiến mở Điểm Nhóm tại Vĩnh Phú, truyền giảng 22/12/2019, việc mở Điểm Nhóm mới.
 • Điểm Nhóm Hưng Định: cầu nguyện cho việc làm thủ tục lên Chi Hội.
 • Hội Thánh Phước Hòa: Sự thờ phượng Chúa hằng tuần, Ban Chấp sự kinh nghiệm Chúa và được ơn phục vụ Chúa, chương trình truyền giảng Giáng sinh, học giáo lý Báp-têm cho tân tín hữu.
 • Chi Hội Dầu Tiếng: Việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục còn thiếu 265 triệu, các tín hữu đứng vững trong đức tin và truyền giảng Giáng sinh.
 • Điểm Nhóm Thái Hòa: Sự phát triển Hội Thánh, việc xây dựng cơ sở nhà Chúa năm 2020, truyền giảng Thiếu nhi 15/12/2019, cho thân hữu 22/12/2019.
 • Hội Thánh Dĩ An: Sự công nhận Chi Hội, chương trình dự kiến xây dựng nhà thờ, truyền giảng 20/10 và 22/12, các tân tín hữu học giáo lý Báp-têm.
 • Điểm Nhóm Tân Thành: Sự nhóm thờ phượng Chúa hằng tuần của tín hữu địa phương, mừng Chúa giáng sinh 22/12/2019.
 • Điểm Nhóm Thanh Tuyền: ổn định và phát triển, Ban Điều hành hiệp tác với Truyền đạo để lo công việc Chúa, chương trình Giáng sinh 2019, cá nhân chứng đạo.
 • Chi Hội Bến Cát: Chương trình Giáng sinh 2019, truyền giảng ngày 22/12/2019 tại nhà hát Bến Cát, 24/12/2019 tại nhà thờ Bến Cát.
 • Chi Hội Bình Dương: cầu nguyện cho 36 thân hữu trung tín học giáo lý Báp-tem, truyền giảng Giáng sinh, sửa chữa nhà thờ, phòng nhóm phụ để chuẩn bị Giáng sinh.

Chia tổ cầu nguyện

TTV. MS Nguyễn A Bên

Bài trướcNghe – Dạy – 11/11/2019
Bài tiếp theoBồi Linh – Hiệp Nguyện Tỉnh Tây Ninh Quý IV/2019