Giống Chúa Không?

883

Lìa ngôi vinh hiển Chúa giáng trần,
Làm người trọn vẹn giữa thế nhân,
Ba mươi năm chẵn nghề thợ mộc
Sống giữa trần gian…lụy phụ thân,

Khởi đầu chức vụ tại Ca-na,
Tiệc cưới hân hoan, khắp cả nhà!
Nửa chừng rượu vui không còn nữa,
Mọi người buồn bã ngỡ ngàng ra.

Chúa làm phép lạ hóa nước trong,
Thành rượu ngon ngon thấm đáy lòng,
Thật Ngài kỳ diệu tâm tình quá,
Nên bữa tiệc tròn vẹn ước mong.

Kêu gọi Xa-chê Chúa vào nhà?
Dùng bữa đồng bàn có kẻ la!
Sao Ngài ngồi ăn cùng người tội,
Chúa truyền kẻ tội cũng được tha!

Vào miền đất lạ Sa-ma-ri!
Bên giếng Shi-kha, Chúa gặp gi?
Có người thiếu phụ đi ra giếng?
Múc nước trưa về tránh thị phi!

Chúa truyền nước sống từ Ngài ban
Đã cơn khao khát chẳng phải bàn,
Chỉ đến với Ngài liền khi ấy
Mạch nước sống văng khắp cả làng.

Ngày nay con Chúa giống Ngài không?
Dám bước chân đi đến mọi lòng?
Hay sợ lo rằng nơi ô uế
Làm sao nói được Chúa đang mong.

Cầu xin Ngài cứu những sanh linh
Đang còn xa cách chốn thiên đình,
Mau đem họ về bên chân Chúa
Phước hạnh Danh Ngài được hiển vinh !!!

PTK