Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 4/2020

763

Bài học KINH THÁNH HẰNG NGÀY kỳ này gồm 3 chủ đề lớn:

  • SỐNG LÀM SÁNG DANH CHÚA
  • ĐÀO TẠO NGƯỜI TIẾP NỐI
  • DI SẢN THUỘC LINH

Con cái Chúa có cơ hội học Kinh Thánh qua các sách:

  • Châm Ngôn
  • Phục Truyền Luật lệ Ký
  • Ma-thi-ơ
  • Giê-rê-mi
  • I Sử Ký
  • Xuất Ê-díp-tô Ký

Những bài học theo phương pháp QUY NẠP thật sâu sắc.

Xin mời quý vị tham gia.

Sách được bán tại các quầy sách của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com