Gia Lai: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Plei Tốt

744

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 09/10/2020, tôi con Chúa tại Hội Thánh Plei Tốt, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vui mừng tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ lên cho Đức Chúa Trời.

Nhà thờ Tin Lành Plei Tốt, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Đến dự Lễ có Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN, làm chủ lễ; Mục sư Siu Tum, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Gia Lai; Mục sư Hanh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh cùng các Mục sư ủy viên BĐD; các Giáo phẩm và con cái Chúa trong tỉnh. Đại diện các cấp chính quyền trong tỉnh cũng đến dự và chúc mừng Lễ Cung hiến.

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp “Vui Đến Nhà Chúa” nương trên câu Kinh Thánh nền tảng Thi Thiên 122:1

Mục sư Siu Tum hướng dẫn nghi thức cung hiến nhà thờ

Mục sư Phó Hội trưởng I thay cho Hội đồng Quản trị Sản nghiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tiếp nhận tờ cung hiến và cầu nguyện cung hiến nhà thờ cho Đức Chúa Trời

Nhà thờ Tin Lành Plei Tốt tọa lạc trên mảnh đất có diện tích 6.588,9m2. Nhà thờ được xây dựng với kích thước 19,2m x 35m = 672m2, cao 18,5m. Kinh phí xây dựng nhà thờ là 2.682.533.000VNĐ. Hội Thánh chỉ mới xây được nhà thờ, chưa có khu Cơ Đốc Giáo Dục, tư thất mục sư, khu vệ sinh, tường rào… Hiện Hội Thánh vẫn còn thiếu nợ 131.707.000 đồng. Hội Thánh có tổng số tín hữu trong nhiều làng là 2.316 người, trong đó số tín hữu đã nhận báp-têm là 1.016 người.

Ban hát Chi Hội Plei Tốt tôn vinh Chúa

Ban hát Chi Hội Bêtel tôn vinh Chúa

Ban hát thanh niên Chi Hội Plei Tốt tôn vinh Chúa

Ban hát Điểm Nhóm Bahnar Chư Sê tôn vinh Chúa

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH PLEI TÔT

GIAI ĐOẠN NĂM 1952 – 1973:

 • Năm 1952: Đoàn truyền giáo gồm Mục sư Phạm Xuân Tín và các Giáo sĩ đi ngựa làm chứng về Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu tại Plei Tôt Byơch, lúc đó chưa có người tin Chúa.
 • Năm 1955-1968: Dưới sự dẫn dắt của hai đầy tớ Chúa là cố Mục sư Ksor Brao và cố Mục sư Grưp, Hội Thánh được thành lập và nhà nguyện bằng tranh được dựng lên ở Plei Ngol Ser. Có ông Kpă Đet, và Kpuih Hyông tin Chúa đầu tiên.
 • Năm 1968: Mục sư Grưp chuyển đi nơi khác vì lúc bây giờ tình hình chung ở tây nguyên chưa ổn định, nhà nguyện bị bỏ hoang.
 • Năm 1973: Thầy Siu Huôh dạy tiểu học tại Plei Tôt Byơch, tiếp tục làm chứng cho học sinh.

GIAI ĐOẠN NĂM 1979 – 2011: Gây dựng, thăm viếng và chăm sóc

 • Năm 1979: Có nhân sự từ Hội thánh Plei Bêtel đến thăm viếng. Ông Siu Tinh (Ama Liên) là người tin Chúa đầu tiên tại Plei Tôt Byơch.
 • Năm 1985-1989: Mục sư Rmah Mlới, Mục sư Siu Pek, Mục sư Rmah Sôl, Truyền đạo tình nguyện Rmah Blol (Ơi Thiên), Truyền đạo Siu Suenh, Mục sư Võ Đông Thu dạy Kinh Thánh. Qua sự thăm viếng và chăm sóc gây dựng từ nhân sự Hội thánh Plei Bêtel, các Mục sư và truyền đạo, số người tin Chúa được là 30 người, lúc đó mượn nhà riêng ông Kpă Boêm làm nơi sinh hoạt; các lớp học Kinh Thánh được hình thành. Sau đó số người tin Chúa tăng lên, lan truyền qua làng xung quanh.
 • Năm 1989-2004: Mục sư Rmah Sôl và Mục sư Nguyễn Văn Năm dạy Kinh Thánh. Truyền đạo tình nguyện Siu Bom và Truyền đạo tình nguyện Kpă Boêm phụ giúp việc.
 • Năm 2004-2008: Mục sư Siu Y Kim đến gây dựng, chăm sóc Điểm Nhóm Plei Tôt.
 • Ngày 31/12/2008 – 2010: Mục sư Siu Pek được bổ nhiệm đến hầu việc Chúa tại Hội Thánh Plei Tôt.
 • Ngày 28/8/2008: Hội Thánh đổ đất tại bàu Jut để làm cơ sở Hội Thánh sau nầy.
 • Từ năm 2001 đến ngày 13/3/2011: Hội Thánh nhóm thờ phượng Chúa tại nhà riêng ông Siu Mlinh.

GIAI ĐOẠN 2011-2020

 • Ngày 15/3/2011: Hội đồng thành lập Chi Hội Plei Tôt, Mục sư Siu Pek kiêm Quản nhiệm Chi Hội, số tín hữu lúc bấy giờ là 750 người, báp-tem 336 người.
 • Năm 2011- 2012: Hội Thánh nhóm thờ phượng tại nhà nguyện tạm, mái che tôn, vách bằng tấm bạt.
 • Tháng 6/2013: Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện làm thủ tục xin cấp đất.
 • Ngày 31/01/2013 – 17/06/2015: Truyền đạo Nay Ê Ly được TLH bổ nhiệm làm Phó Quản nhiệm Chi Hội Plei Tôt.
 • Ngày 17/06/2015: Mục sư Rmah Kra được TLH bổ nhiệm chức vụ Quản nhiệm Chi Hội.
 • Ngày 28/6/2016: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia lai cấp Giấy chứng nhận Quyền Sử Dụng Đất cho Chi Hội.
 • Ngày 30/12/2016: Sở xây dựng tỉnh Gia Lai cấp phép xây dựng nhà thờ Chi Hội Plei Tốt.
 • Ngày 04/04/2017: Lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ, Mục sư Phan Vĩnh Cự đến làm chủ Lễ.
 • Ngày 02/06/2019 Truyền đạo Anưm được bổ nhiệm phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Plei Tôt, đặc trách Điểm Nhóm Plei Sul, xã Kông H’Tok.
 • Ngày 06/06/2019 Mục sư Rmah Kra được tái bổ nhiệm Quản nhiệm Chi Hội.
 • Ngày 14/08/2020: Truyền đạo Rmah Brơh, được bổ nhiệm phụ tá Quản nhiệm Chi Hội.

Nhà thờ Tin Lành Plei Tốt được xây dựng hoàn thành vào tháng 6 năm 2020. Lễ Cung hiến nhà thờ được tổ chức vào ngày 09 tháng 10 năm 2020.

 

TTV Mục sư Phạm Văn Phúc