Gia Lai: Lễ Cảm Tạ Chúa – Dâng Nhà Nguyện Điểm Nhóm Plei Nú

1598

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 21/11/2022, Điểm Nhóm Plei Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai vui mừng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa về nhà nguyện mới của Hội Thánh.

Điểm Nhóm Plei Nú nằm ở khu vực gần biên giới với Campuchia, được hình thành và lớn lên với nhiều thăng trầm của lịch sử. Đến nay, việc có được nhà nguyện để nhóm lại thờ phượng Chúa thật là ơn phước kỳ diệu Chúa ban cho.

Nhà nguyện của Điểm Nhóm Plei Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Đến dự buổi lễ có Mục sư Hanh, Ủy viên TLH, Chủ lễ; Mục sư Phạm Văn Phúc và các thành viên Ban Đại diện tỉnh Gia Lai; cùng nhiều đầy tớ Chúa và con cái Chúa trong khu vực. Bên cạnh đó, có rất đông quan khách chính quyền từ huyện đến xã và thôn đến dự lễ.

Mục sư Hanh rao giảng Lời Chúa với đề tài “Bài Ca Cảm Tạ” dựa trên Kinh Thánh Thi Thiên 103:1-18; Câu gốc: Thi Thiên 103:2 “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài”.    

Các ban hát của Điểm Nhóm Plei Nú và Chi Hội Plei Chan trong trang phục thổ cẩm của người Jrai thật đẹp cùng góp phần tôn vinh Chúa

Ban hát của các Chấp sự tôn vinh Chúa

Mục sư Hanh cầu nguyện cảm tạ Chúa

Truyền đạo Ksor Blin hướng dẫn chương trình

Mục sư Ksor Thup, Quản nhiệm Chi hội Plei Chan, đặc trách Điểm Nhóm Plei Nú chào mừng

Hội Thánh Plei Nú cũng có cơ hội tri ân và tặng quà cho các tôi tớ Chúa và những người đã có công khó chăm sóc Hội Thánh

Buổi Lễ diễn ra thật phước hạnh trong ơn lành Chúa ban. Xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Plei Nú.

TÓM TẮT TIỂU SỬ HỘI THÁNH PLEI NÚ

– Năm 1970, Tin Lành được truyền đến Plei Nú do hai người tin nhận Chúa đầu tiên là Siu H’ Phyach và bà Siu H’ Cóc, trước đó họ sống và định cư tại Thanh Bình, họ nghe lời làm chứng của ông Rơmah Mlới (gọi là Ama Rơ-na) và họ tin nhận Chúa. Một thời gian sau, hai người này trở về tại Plei Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Họ thường xuyên nhóm lại thờ phượng và cầu nguyện Chúa trong gia đình riêng của mình.

– Sau năm 1975, có thêm ba người trở về từ Thanh Bình nữa, gồm ông Siu Dun, ông Rơmah Him và ông Rahlan Mat, ba người này cũng tin nhận Chúa từ ông Rơmah Mlới. Mặc dầu tình hình trong địa phương lúc đó không được ổn định và chưa có ông Mục sư, thầy Truyền đạo hay là nhân sự nào đến thăm và chăm sóc, nhưng năm người này vẫn trung tín cầu nguyện Chúa tại nhà riêng của mình.

– Đến năm 1976, có gia đình ông Siu Hlat tin nhận Chúa do ông Siu Dun cầu nguyện cho, và họ cùng với những người trên sinh hoạt thờ phượng Chúa và cầu nguyện tại gia đình ông Siu Hlat. Mặc dầu hoàn cảnh lúc bấy giờ rất khó khăn, tín đồ thường xuyên cầu nguyện Chúa và khích lệ lẫn nhau về niềm tin như học Kinh Thánh và cầu nguyện Chúa, làm chứng về Chúa cho người lân cận.

– Đến năm 1986, Chúa cứu thêm năm người tin nhận Chúa nữa gồm: bà Siu H’ Tôn, bà Rơmah H’ Bưng, bà Rơmah H’ Guyn, bà K’ Puih Mle và bà K’Puih H’ Yuch. Họ tự chăm sóc lẫn nhau, gây dựng niềm tin cho nhau. Lúc bấy giờ số tín hữu là 12 người.

– Từ năm 1987-1990, vì tình hình rất khó khăn, có người không giữ được niềm tin của mình thì bỏ đạo, có người thì qua đời nhưng tạ ơn Chúa đã giữ gìn Hội Thánh của Ngài. Đến năm 1991, Chúa kêu gọi thêm hai gia đình trở lại tiếp nhận Chúa là gia đình ông Rơchâm Míu và gia đình ông Siu Húch.

– Năm 1991, vì nhu cầu của tín đồ ở Plei Nú, Hội Thánh Plei Breng lần lượt cử các nhân sự từ Plei Breng đến Plei Nú để thăm viếng, chăm sóc và gây dựng đức tin và làm các nghi lễ cho con cái Chúa ở đây. Mặc dầu tình hình lúc bấy giờ rất khó khăn, đường sá xa xôi, nhưng vì lòng yêu mến Chúa, các nhân sự không ngại, họ hết lòng đến thăm và chăm sóc. Vì có rất nhiều sự trở ngại và không thuận lợi về thời gian cũng như tình hình, nên họ phải đi vào ban đêm, về phương tiện lúc đó rất khó khăn, có người thì đi bộ, có người thì đi xe đạp. Dù khó khăn nhiều, nhưng các nhân sự vẫn trung tín, từ đó Chúa cứu nhiều người quay trở lại tin nhận Chúa. Số tín đồ lúc bấy giờ là khoảng trên 30 người.

– Năm 1990-1991, có ông Puih Hyech (Ama Hiếu) là nhân sự Hội Thánh Plei Breng đến thăm, chăm sóc và gây dựng đức tin cho tín đồ.

– Năm 1992-1993, có ông Puih mơn (Ama Suin) và ông Rahlan Thui (Ama Thup) đến thăm và chăm sóc để tín hữu tăng trưởng về tâm linh và hiểu biết về Chúa nhiều hơn. Trong giai đoạn này có rất nhiều sự khó khăn, bắt bớ liên quan đến niềm tin của con cái Chúa tại đây, nên có nhiều người bỏ đạo.

– Năm 1994-1995, Hội Thánh Plei Breng cử ông Rcom Hlung đến thăm, chăm sóc và gây dựng đức tin cho tín đồ. Lúc đó vì sự khó khăn, bắt bớ nên tín hữu phân chia thành nhiều Điểm Nhóm nhỏ.

– Năm 1996 -1997, Hội Thánh Plei Breng cử ông Ksor Chiar (Ama H’ RepLy) và ông Puih Mơn (Ama Suin) tiếp tục đến chăm sóc và gây dựng đức tin cho tín đồ đồng thời cũng làm chứng về hình ảnh nước lụt trong thời ông Nô-ê và chiếu phim cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu, có nhiều người cảm động và trở lại tin nhận Chúa và khích lệ được nhiều tín đồ, lúc đó họ vững vàng trong niềm tin và trong con đường theo Chúa của mình. Tín đồ ngày càng đông dần, lúc đó số lượng lên khoảng trên 40 người.

– Năm 1998-2000, ông Ksor Chiar, tiếp tục đến  thăm viếng, chăm sóc và gây dựng đức tin và làm các nghi lễ cho con cái Chúa ở đây và phân chia lại thành hai điểm để nhóm thờ phượng Chúa là nhà ông Siu Hlat và nhà ông Rơchâm Míu.

– Năm 2001-2002, Hội Thánh Plei Breng cử Truyền đạo Tình nguyện Rcơm Băng đảm trách Điểm Nhóm Plei Nú, để chăm sóc, thăm viếng và giảng dạy lời Chúa, làm các lễ nghi cho các tín hữu trong Điểm Nhóm.

– Năm 2003, Hội Thánh Plei Breng cử ông Truyền đạo Tình nguyện Ksor Bluih A, tiếp tục đến thăm viếng, chăm sóc và gây dựng đức tin và làm các nghi lễ cho con cái Chúa ở đây.

– Năm 2004, được sự công nhận của Chính quyền địa phương, Điểm Nhóm Tin Lành Plei Nú được chính thức sinh hoạt.  

– Năm 2005-2006, Thầy tập sự Ksor Chiar tạm phụ trách để chăm sóc và gây dựng Hội Thánh của Chúa tại Điểm Nhóm Plei Nú nầy. Tín đồ ngày càng phát triển, số tín đồ lúc nầy 72 người, chịu Báp-têm 30 người.

– Năm 2007-2009, Thầy tập sự Ksor Nglun phụ trách về mặt hành chánh. Cũng năm 2007, từ hai điểm thành lập lại một Điểm Nhóm tại nhà ông Rơchâm Míu, xã IaNan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai để sinh hoạt tạm thời trong thời gian chưa có nhà nguyện chính thức.

– Năm 2010-2018, Mục sư Nhiệm chức Ksor Chiar đặc trách trực tiếp để lo về mặt tổ chức Hội Thánh cũng như về mặt thuộc linh của các tín hữu. Tạ ơn Chúa, tổng số tín hữu lúc này 250 người, Báp-têm 80 người.

– Năm 2019 đến nay, thầy Truyền đạo Ksor Blin là Phụ tá Chi Hội Plei Chan và đặc trách Điểm Nhóm Plei Nú. Số tín đồ là 337 người, trong đó Báp-têm 186 người.

– Vì nhu cầu của tín hữu cần có nơi sinh hoạt tôn giáo, ông Rơchâm Míu, Trưởng nhóm xin Chính quyền địa phương cho phép làm nhà sinh hoạt tôn giáo tại đất của ông ở Plei Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Công trình tiến hành từ ngày 26/8/2022 và hoàn tất vào ngày 22/10/2022.  

TTV. Ms Phạm Văn Phúc

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Quả Phụ CHÂU VĂN HUỆ
Bài tiếp theoKawm Tej Uas Kuv Qhia – 23/11/2022