Đứng Trên Lời Hứa – 11/3/2023

13805

 

 

Hê-bơ-rơ 6:13-18

Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa gì và thề gì với ông Áp-ra-ham? Cho biết đáp ứng của ông Áp-ra-ham và kết quả ông nhận được? Việc Chúa giữ lời hứa với ông Áp-ra-ham có ý nghĩa gì với chúng ta?

Đức Chúa Trời đã hứa với ông Áp-ra-ham nhiều lần về việc Ngài sẽ làm cho dòng dõi ông thêm nhiều, thành một dân tộc lớn mạnh (Sáng Thế Ký 12:2; 17:5-6; 18:18). Chúa hứa có nghĩa là Ngài cam kết sẽ thực hiện đúng như những gì Ngài đã tuyên bố. Trong những mối liên hệ xã hội, có biết bao nhiêu lời hứa được đưa ra, nhưng thực tế “hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều” làm cho người ta không còn coi trọng lời hứa. Vì vậy, nhiều người dùng đến lời thề. So với hứa, thề mang sắc thái trịnh trọng hơn nhiều, cho thấy tính chắc chắn của sự cam kết. Khi hứa, người ta có thể hứa suông nhưng khi thề, người ta thường nhắc đến danh của thần linh, tổ tiên hay điều gì đó thiêng liêng để bảo đảm.

Trong câu 14, vì không có ai thiêng liêng, lớn lao hơn nên Đức Chúa Trời đã dùng chính Danh Ngài để thề với ông Áp-ra-ham rằng: “Chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu tự ngươi sinh sản đông thêm”. Biết rõ bản tính của Đức Chúa Trời nên ông “Áp-ra-ham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa” (câu 15). Thực ra, ông đã chờ đợi 25 năm để kinh nghiệm điều Chúa đã hứa, đó là khi Y-sác được sinh ra lúc ông đã 100 tuổi. Dù có những lúc yếu đuối và tự quyết định như trường hợp sinh Ích-ma-ên, nhưng ông Áp-ra-ham vẫn luôn tin cậy lời hứa của Chúa, đỉnh điểm là việc ông bằng lòng dâng Y-sác làm sinh tế để bày tỏ lòng tin cậy hoàn toàn của ông nơi Chúa (Sáng Thế Ký 22). Chúa thành tín, Ngài không chỉ gìn giữ mạng sống của cậu Y-sác, mà còn làm cho dòng dõi ông được lớn mạnh, về sau được nhận lấy xứ Ca-na-an làm cơ nghiệp. Không những vậy, Sứ đồ Phao-lô còn cho biết tất cả những ai tin Chúa Giê-xu đều là dòng dõi Áp-ra-ham (Ga-la-ti 3:29).

Đức Chúa Trời đã hứa, đã thề với ông Áp-ra-ham và Ngài đã làm thành. Ngài là Đức Chúa Trời không thể nói dối. Vậy nên, “chúng ta là những người chạy đến ẩn náu nơi Ngài, được sự an ủi lớn và nắm chắc niềm hy vọng đã đặt trước mặt mình” (câu 18b BTTHĐ). Chúa Giê-xu là nơi ẩn náu của chúng ta, trong Ngài, mọi tội lỗi của chúng ta được tha thứ và sự cứu rỗi được bảo đảm cách chắn chắn. Vậy nên, chúng ta có được niềm an ủi lớn, có thể nắm chắc niềm hy vọng về một ngày trong tương lai chúng ta sẽ ở với Chúa trong Nước vĩnh hằng của Ngài.

Hôm nay, bạn sẽ đứng trên lời hứa nào của Chúa để được sự an ủi lớn và nắm chắc niềm hy vọng?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng thành tín, không bao giờ thay đổi, và chắc chắn làm thành những lời hứa Ngài dành cho con. Xin giúp con mỗi ngày cứ đứng vững trên lời hứa của Chúa để không lui đi trong đức tin, nhưng càng thêm tin cậy, vững lòng và trung tín cho đến cuối cùng.

 

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 1:1-2:13

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDôk Dơ̆Ng Ti Dlông Klei Ƀuăn – 11/3/2023
Bài tiếp theoĐồng Nai: Hội Đồng Chấp Sự Năm 2023