Đừng Sợ, Chớ Kinh Khiếp – 3/3/2024

6450

 

 

Ê-sai 41:8-10

“Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên đã thất bại trong việc tuân giữ mạng lệnh Chúa như thế nào? Chúa hứa với họ điều gì để khích lệ họ đừng sợ và chớ kinh khiếp? Lời hứa này khích lệ chúng ta vượt qua thách thức để sống và phục vụ Chúa như thế nào?

Dân Y-sơ-ra-ên là dân tộc chọn lựa của Chúa, không phải vì họ xứng đáng nhưng vì họ là “dòng giống của Áp-ra-ham, bạn ta”. Chúa gọi dân Chúa là “tôi tớ Ta” xác định địa vị của họ là những người hầu việc, có bổn phận vâng lời và phục vụ Chúa vì Ngài là Chủ đã chuộc họ ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập, thế nhưng họ đã thất bại vì rất nhiều lần dấy lên tự làm chủ mình, bất tuân mạng lệnh Chúa, thờ hình tượng nên phải chịu hình phạt lưu đày.

Sống kiếp lưu đày, dân Chúa nhiều lúc thất bại không thể vượt qua những thách thức đức tin. Họ có thể ngã lòng nơi đất khách quê người vì tại đó không có Đền thờ để thờ phượng Chúa, bị hà hiếp nhiều mặt. Dù trải qua nhiều thách thức tưởng chừng như Chúa đã bỏ họ rồi, nhưng Lời Chúa khích lệ, Ngài “chưa từng bỏ” họ (câu 9) miễn là họ hết lòng trung thành với Ngài là Đấng đã lựa chọn họ. Tình yêu của Đức Chúa Trời không hề thay đổi, Ngài hứa luôn ở cùng, làm cho họ trở nên mạnh mẽ, ban sức lực để họ vượt qua những thách thức trong cuộc sống và trở lại giữ kỷ luật tâm linh thờ phượng, phục vụ Ngài khi họ được trở về từ chốn lưu đày (câu 10).

Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Giống như dân Y-sơ-ra-ên, Cơ Đốc nhân cũng là dòng giống được tuyển chọn của Chúa để rao truyền Danh Chúa cho đồng bào. Sống giữa thế gian tội lỗi, không thiếu những “thử thách trăm bề thoạt đến” (Gia-cơ 1:2) khiến chúng ta dễ chao đảo đức tin, ngã lòng trong việc giữ kỷ luật tâm linh với Chúa. Bí quyết để vượt qua những thách thức đó là chúng ta phải vững tin và bám chặt vào lời hứa của Đấng thành tín, không sợ hãi, không kinh khiếp trước mọi trở lực vì có Đức Chúa Trời của chúng ta ở cùng. Chúng ta không tránh khỏi những thách thức đức tin nhưng cứ vững lòng vì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta, tay hữu công chính của Chúa luôn dìu dắt, nắm giữ và nâng đỡ chúng ta vượt qua những thách thức để sống và phục vụ đúng tinh thần là một tôi tớ được Chúa chọn lựa.

Bạn có vững tin vào lời hứa của Chúa để vượt qua mọi thách thức đức tin không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con bất tuân mạng lệnh Chúa, tự làm chủ lấy mình. Xin cho con ăn năn quay trở lại bám chặt lời hứa của Chúa để con thắng hơn mọi trở lực trong cuộc sống, quyết chí sống phục vụ Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 9

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐăm Huĭ Ôh, Đăm Êdu Ai Ôh – 3/3/2024
Bài tiếp theoCaum Txojkev Dawbhuv – 4/3/2024