Đức Giê-hô-va Là Vua Trên Muôn Vua – 14/1/2024

4757

 

 

Châm Ngôn 21:1 

Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu châm ngôn trên cho thấy lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va như thế nào? Quyền tể trị của Chúa trên các vua được bày tỏ ra sao? Bạn áp dụng bài học này cho mình như thế nào?

Châm Ngôn 21:1 nhắc nhở chúng ta phải nhớ rằng Đức Giê-hô-va là Vua trên muôn vua. Dù trong lòng người đã quyết định sẽ làm những việc gì, ngay cả vua chúa, dù uy quyền đến đâu và trong lòng quyết định những kế hoạch lãnh đạo đất nước như thế nào, nhưng thẩm quyền trên hết của mỗi con người, của tất cả vua chúa ở thế gian đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Hay nói cách khác, Chúa là Đấng cầm quyền tể trị trên thế giới này và trên toàn cõi vũ trụ.

Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va xác định vua có quyền trên người dân nhưng Chúa là Đấng kiểm soát mọi thành bại cùng hướng đi của vua. Phép ẩn dụ được dùng trong cụm từ dòng nước chảy biểu thị một quyết định mang lại phước hạnh, thịnh vượng cho vua. Nông dân ở xứ Mesopotamia và Ai Cập chuyển hướng dòng nước bằng cách đắp đập và dùng các vật cản ngăn dòng chảy của sông để dẫn nước về tưới vườn nho và ruộng của họ. Ẩn dụ trong câu 1a hàm ý rằng Đức Chúa Trời có quyền năng thay đổi kế hoạch hay sự thịnh vượng của vua theo ý Chúa.

Từ xưa đến nay, trong tất cả các quốc gia trên thế giới, đời sống người dân đều chịu ảnh hưởng bởi sự lãnh đạo của vua chúa hay các nhà cầm quyền. Vua sáng suốt và kính sợ Chúa thì làm cho dân được hưng thịnh; vì thế, khi con dân Chúa ở vai trò lãnh đạo thì phải hết sức khiêm nhường, nhận biết Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài và làm theo ý Ngài. Người lãnh đạo phải biết Chúa có quyền thay đổi kết quả mọi suy tính, kế hoạch của con người, và Ngài ban ơn cho người kính sợ Chúa. Mặt khác, nếu là thường dân, chúng ta phải thuận phục người cầm quyền trong những việc không ảnh hưởng đến đức tin của chúng ta, và cầu nguyện cho họ như Sứ đồ Phao-lô dạy: Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn (I Ti-mô-thê 2:1-2). Chúng ta phải tin rằng, Đức Giê-hô-va có quyền năng thay đổi tấm lòng, kế hoạch, toan tính của người lãnh đạo để đem lại phước hạnh, thịnh vượng cho con dân Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi thời cuộc. Chúng ta cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Trong mọi hoàn cảnh, phải nhớ rằng Chúa là Vua trên muôn vua và Chúa luôn yêu thương con dân Ngài.

Bạn thường cầu nguyện thế nào cho những người lãnh đạo đất nước của bạn?

Kính lạy Đức Chúa Trời là Vua trên muôn vua, xin cho con luôn vững tin vào quyền tể trị của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa ban cho những người lãnh đạo đất nước con biết kính sợ Chúa và sống công chính, nhân từ như Lời Chúa dạy. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 14

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYêhôwa Jing Mtao Kơ Jih Jang Mtao – 14/1/2024
Bài tiếp theoNau-es Kev Ntseeg – 15/1/2024