Dù Chết Vẫn Tin Cậy Chúa – 6/8/2020

2396

 

Gióp 2:1-10

“Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15a).

Câu hỏi suy ngẫm: Thử thách thứ hai của ông Gióp là gì? Lời đáp của ông với vợ thể hiện đức tin của ông nơi Chúa như thế nào? Nhờ đâu bạn có thể giữ được lòng tin cậy Chúa trọn vẹn dù trải qua hoạn nạn, chết chóc?

Mở đầu câu chuyện này là quang cảnh trên thiên đàng khi có các thiên sứ lẫn Sa-tan đến trình diện Đức Chúa Trời. Chúa hỏi Sa-tan có để ý đến ông Gióp là đầy tớ trung tín, trọn vẹn và ngay thẳng của Ngài không? Chúa khen ngợi tấm lòng kính sợ Chúa và tránh xa điều ác của ông dù phải chịu đựng những thử thách do Sa-tan xin Chúa thực hiện trên gia đình ông. Sa-tan cho rằng ông Gióp vẫn trung thành với Chúa vì Ngài chưa đụng đến thân thể ông, nên nó xin Chúa cho phép nó đánh vào xương thịt của ông Gióp. Chúa chấp thuận nhưng dặn Sa-tan không được đụng đến mạng sống của ông Gióp.

Thế là ông Gióp phải chịu thử thách thứ hai qua một chứng ung nhọt nhức nhối từ đầu đến chân (câu 7). Diện mạo của ông Gióp trở nên ghê tởm nên ông phải ra ngoài thành ngồi trong đống tro, lấy mảnh sành mà gãi (câu 8). Trong cơn đau đớn tột cùng đó, có lẽ ông bị mọi người xa lánh, ngay cả người thân duy nhất còn lại trong gia đình là vợ ông. Bằng chứng là vợ ông đã buông lời mỉa mai: “Ủa? Ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi!” (câu 9 BTTHĐ). Đây cũng là điều Sa-tan mong đợi ông Gióp sẽ làm vì nó nghĩ nếu “Chúa thử giơ tay đánh vào xương thịt của Gióp xem ông ta có phỉ báng Chúa ra mặt không!” (câu 5 BTTHĐ). Tuy nhiên, ông Gióp không hề oán trách Chúa mà ngược lại ông còn thể hiện đức tin tuyệt đối nơi Ngài qua câu trả lời với vợ ông (câu 10a). Và Kinh Thánh khẳng định: “Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình” (câu 10b).

Sau đó, khi ba người bạn của ông Gióp đến để an ủi ông, họ lại quay qua tranh luận về lý do ông chịu hoạn nạn, ông vẫn không hề phỉ báng Chúa hay trách Ngài. Trái lại, trong nỗi khổ đau, ông càng tin cậy Chúa và ông đã khẳng định với họ: “Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài” (Gióp 13:15a BTTHĐ).

Ông Gióp đã sống thể hiện một đức tin trọn vẹn nơi Chúa dù hoàn cảnh có như thế nào. Với lòng tin cậy Chúa trọn vẹn, cuối cùng ông Gióp đã nhận được bài học quý báu cho mình (Gióp 42:5-6). Ông đã giữ trọn hai điều trước mặt Chúa cho dù phải đối diện với cái chết, đó là đức tin và đời sống chính trực. Gương mẫu của ông Gióp khích lệ chúng ta cứ giữ tấm lòng tin cậy Chúa trọn vẹn dù trong hoạn nạn, chết chóc. Đức tin là sống hoàn toàn vâng phục theo mọi chương trình Đức Chúa Trời đặt để, không toan tính, hoài nghi, hay than trách khi hoạn nạn, thử thách xảy đến.

Bạn có quyết lòng tin cậy Chúa bất chấp hoàn cảnh thế nào hay không?

Lạy Chúa, xin giúp cho đức tin của con luôn vững vàng nơi Chúa, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay hoàn cảnh. Dù thử thách có thế nào, xin cho con giữ trọn lòng tin cậy Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 16.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org