Thứ Sáu 22/09/2023
Trang chủ Đồng Nai: Lễ Tấn Phong Mục sư – Khu vực II MS Nguyễn Tờn đọc và trao Quyết định Tấn Phong

MS Nguyễn Tờn đọc và trao Quyết định Tấn Phong

Ms Phan Quang Thiệu Chủ tịch HĐTVTPMS Khụ vực II cử hành Nghi thức Tân Phong Mục sư
MS Nguyễn Thế Hiển Uv-TLH thay cho BTS TLH chúc mừng các Tân Mục sư

BÀI VIẾT MỚI NHẤT