Chủ Nhật 16/06/2024
Trang chủ Đồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần III Năm 2024 Ms Nguyễn Thế Hiển Ủy viên TLH-MV tỉnh Đồng Nai Cầu nguyện Khai lễ và trao đổi thông tin Hội Thánh chung

Ms Nguyễn Thế Hiển Ủy viên TLH-MV tỉnh Đồng Nai Cầu nguyện Khai lễ và trao đổi thông tin Hội Thánh chung

Mục sư Phạm Hữu Xuân chia sẻ Lời Chúa
Mục sư Lê Cao Trong Đạo, UV BĐD hướng dẫn cách lập sổ Thu & Chi của Hội Thánh

BÀI VIẾT MỚI NHẤT