Đồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần 1 năm 2019

587

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 12/02/2019, tại nhà thờ Tin Lành Cẩm Đường, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình hiệp nguyện cho các giáo phẩm cả ông và bà.

Hiện diện gồm có Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng thủ quỹ Tổng Liên Hội, Chuyên trách Truyền Giáo; cùng khoảng 80 đầy tớ Chúa trong tỉnh.

Nhân dịp đầu năm mới, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc tâm tình về “Khải Tượng Mới Của Tiên Tri” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ê-sai 6:1-13. Qua đó, Mục sư khích lệ tôi tớ Chúa hãy “nhìn lên” để thấy sự vinh quang, thánh khiết của Chúa; “nhìn xuống” để thấy chính mình yếu đuối, tội lỗi với lòng ăn năn; và “nhìn ra” để thấy nhiều người đang hư mất hầu vâng theo mạng lệnh Chúa truyền đem Phúc Âm đến cho họ.

Sau đó, Mục sư diễn giả cũng đã dành thời gian để thuyết trình về “Thành Lập Điểm Nhóm Mới”. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 33 Chi Hội và 45 Điểm Nhóm. Ao ước trong tương lai, tỉnh sẽ đạt đến con số 100 Chi Hội và Điểm Nhóm.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng thủ quỹ Tổng Liên Hội

Các đầy tớ của Chúa cũng dành thời gian cầu nguyện cho những nhu cầu cấp thiết của các Hội Thánh trong tỉnh như việc mua đất của Chi Hội Bàu Cá; giấy chủ quyền đất của các Chi Hội Xuân Thọ, Túc Trưng, Long Phước; việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục của các Chi Hội Gia Rây, Phú Túc; và một số nhu cầu có cần khác của các Hội Thánh trong tỉnh.

Nhân dịp này, Mục sư Nguyễn Tờn cũng thông tin một số công tác mục vụ trong tỉnh cũng như trao Giáo vụ lệnh tái bổ nhiệm và bổ nhiệm cho một số đầy tớ Chúa trong tỉnh.

Buổi hiệp nguyện kết thúc vào lúc 15 giờ 30 sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của MSTS Nguyễn Văn Huệ. Ai nấy ra về với lòng ước ao được Chúa ban ơn để gây dựng Hội Thánh vững mạnh và sẽ có nhiều Điểm Nhóm mới được thành lập, nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh.

TTV. Mục sư Đặng Châu Ngọc