Điều Đức Chúa Trời Ưa Thích – 24/10/2018 

3412

 

Giê-rê-mi 9:23-24

23 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; 24 Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Câu gốc: “Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 24 cho biết Đức Giê-hô-va ưa thích những điều gì? Tại sao Chúa bảo chớ khoe về sự khôn ngoan, sức mạnh và giàu có? Thước đo của một người nhận biết Chúa là gì?

Thi Thiên 51:16 cho chúng ta biết Đức Giê-hô-va chẳng thích các của lễ; Ê-sai 5:7 cho biết Ngài ưa thích chính dân Ngài. Ở đây, Tiên tri Giê-rê-mi cho biết những điều Đức Giê-hô-va ưa thích là sự thương xót, chánh trực, và công bình. Hay nói rõ hơn, vì Ngài là Đức Chúa Trời – Đấng luôn làm mọi sự với lòng thương xót, chánh trực và thực thi sự công bình trên đất. Sự thương xót chính là cảm xúc của một người cảm thấy xót xa trước hoàn cảnh bất hạnh của người khác. Còn công bình nói về cách cư xử theo đúng lẽ thật, không thiên vị. Và sự chánh trực mô tả đời sống của người ngay thẳng, vô tư, không dối trá.

Tuyển dân Y-sơ-ra-ên luôn tự hào họ là dân tộc khôn ngoan, giàu mạnh. Song Đức Giê-hô-va cho họ biết rằng sự khôn ngoan thật mà họ cần có là sự khôn ngoan nhìn biết Đức Giê-hô-va qua việc bày tỏ lòng thương xót, chánh trực và công bình. Nhưng trong thực tế, nếp sống họ đã không phản chiếu những điều Đức Chúa Trời ưa thích. Họ lừa phỉnh người lân cận để tìm lợi ích cho bản thân, không thương xót cho số phận người nghèo khó (2:34). Người có chức quyền thì không thi hành sự công bình (5:28), đời sống luôn chất chứa sự dối trá, thiếu ngay thẳng (9:3).

Thước đo để nhận biết một người có thực sự nhìn biết Đức Giê-hô-va hay không là nhìn xem đời sống người ấy có thể hiện lòng thương xót với người lân cận hay không, có sự chánh trực trong lời nói và hành động hay không, và người ấy có thực thi được sự công bình trên đất hay chưa. Chúng ta vẫn tự hào rằng mình nhận biết Đức Giê-hô-va, đang thờ phượng Ngài, nhưng trong đời sống chúng ta vẫn thường tìm điều mình ưa thích, hơn là điều Đức Chúa Trời ưa thích. Trong gia đình, chúng ta vẫn chưa bày tỏ nếp sống chánh trực. Trong trường học, chúng ta vẫn còn là những học sinh không ngay thẳng trong thi cử. Tại sở làm, trong công ty mọi người vẫn nhìn thấy nơi chúng ta sự thiếu chân thật khi vẫn sử dụng những thủ đoạn, luồn lách trong kinh doanh. Chúng ta vẫn vô cảm trước hoàn cảnh bất hạnh của người lân cận… Nếu vẫn còn là như thế thì rõ ràng rằng đời sống chúng ta vẫn chưa thật sự nhận biết Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-xu dạy: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

Bạn đã thực sự nhận biết Đức Giê-hô-va theo đúng như Kinh Thánh bày tỏ hay chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất, xin giúp con bày tỏ đời sống nhận biết Ngài qua việc thể hiện lòng thương xót, chánh trực, công bình với những người lân cận, là những điều mà Ngài ưa thích.

 

 

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 5.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcĐăk Lăk: Ra Mắt 03 Chi Hội, Cung Hiến 01 Nhà Nguyện, Rao Giảng Phúc Âm Cho Hàng Trăm Người
Bài tiếp theoLâm Đồng: Bồi Dưỡng Linh Vụ Cho Phu Nhân Đầy Tớ Chúa