Di Sản Lời Hứa – 11/5/2020

2126

 

Phục Truyền 1:1-8

“Kìa, Ta phó xứ này cho các ngươi! Hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, cùng cho con cháu của họ” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Phục Truyền Luật Lệ Ký có nghĩa là gì? Ông Môi-se giải nghĩa luật pháp cho đối tượng nào? Ông nhắc cho họ biết gì về lời hứa của Đức Chúa Trời? Di sản vững chắc cho chúng ta ngày nay là gì? Di sản ấy khích lệ chúng ta điều gì?

Phục Truyền Luật Lệ Ký có nghĩa là giải thích hay truyền lại những luật lệ đã có cho “cả Y-sơ-ra-ên” (câu 1). Đây là quyển sách luật pháp truyền lại những luật lệ đã được Chúa ban hành trước kia tại núi Si-nai cho thế hệ mới, chuẩn bị đánh chiếm đất hứa Ca-na-an, vì thế hệ đầu tiên đã chết hầu hết trong hoang mạc do tội chống nghịch Chúa. Những bài giảng của ông Môi-se trong sách đều là những ký ức về những điều ông cùng thế hệ đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên đã trải qua, những chiến thắng lẫy lừng cũng như những kinh nghiệm thương đau.

Ông Môi-se cần phải thuật lại những câu chuyện lịch sử với mục đích dùng những kinh nghiệm trong quá khứ để dạy dỗ, nhắc nhở thế hệ mới của dân Y-sơ-ra-ên hiểu được lịch sử của dân tộc mình và thấy được mình đang ở đâu trong dòng lịch sử ấy. Đồng thời, ông cũng khích lệ họ sẵn sàng tháo dỡ trại rời khỏi vùng đất an toàn và chuẩn bị tinh thần đánh chiếm miền đất đượm sữa và mật Chúa hứa ban cho tổ phụ họ. Một trong những điều quan trọng ông Môi-se dùng để khích lệ tinh thần cho thế hệ mới là ông nhắc về di sản lời hứa, là di sản chính Đức Chúa Trời đã hứa “ban cho tổ phụ các ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, cùng cho con cháu của họ” (câu 8). Nhằm giúp thế hệ mới của dân Y-sơ-ra-ên nhận thức rằng việc được sinh sống ở miền Đất Hứa màu mỡ Ca-na-an là điều Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ họ, chứ không phải là tham vọng của ông Môi-se hay của cả dân tộc. Và điều đó sẽ trở thành hiện thực khi dân Y-sơ-ra-ên tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong công cuộc đánh chiếm miền Đất Hứa.

Di sản vững chắc Chúa ban cho Cơ Đốc nhân ngày nay chính là những lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể thấy khi một thế hệ của dân Y-sơ-ra-ên ngã xuống, thế hệ khác lại trổi lên, nhưng lời Chúa hứa ban cho họ là trường tồn bất diệt. Những gì Chúa đã hứa với con dân Ngài, chắc chắn Ngài sẽ làm thành. Nhưng vấn đề đặt ra là chúng ta có vững tin vào lời hứa Chúa ban cho mình không? Con người yếu đuối, bất toàn, rất dễ hoài nghi vào những điều Chúa hứa ban bởi vì những lời hứa ấy luôn vượt quá suy tưởng giới hạn của con người. Nếu lúc nào lòng chúng ta hoài nghi về lời hứa Chúa dành cho mình, hãy nhìn vào tấm gương của các thế hệ đi trước để nắm chặt lời hứa của Chúa, mạnh mẽ tiến bước trên linh trình cho đến ngày gặp Ngài.

Bạn đã kinh nghiệm thế nào về những điều Chúa hứa với mình?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những lời hứa Ngài ban cho con. Xin giúp con bám chặt vào những lời hứa ấy mà tiến bước trên linh trình theo Chúa từng ngày.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 1.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org