Đấng Christ Là Trái Đầu Mùa – 21/10/2021

4054

 

I Cô-rinh-tô 15:20-23

    “Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại” (câu 22-23).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô giới thiệu Đấng Christ là trái đầu mùa của những kẻ ngủ? Sự khác nhau giữa sự kiện những người chết được sống lại trước Chúa với sự kiện Đấng Christ sống lại là gì? “Trong Đấng Christ” và “trong A-đam” có nghĩa là gì? Kết quả khác nhau ra sao? Bằng chứng nào cho thấy bạn đang ở trong Đấng Christ?

Trái đầu mùa là hoa lợi đầu tiên của mùa gặt và những hoa lợi này được người Do Thái trung tín đem đến Đền thờ để dâng lên làm của lễ cho Đức Chúa Trời theo luật định sau khi đã vào Đất Hứa (Lê-vi Ký 23:9-14). Trong ý nghĩa đó, Sứ đồ Phao-lô giới thiệu về Đấng Christ – Ngài chính là “trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (câu 20), và ai ở trong Đấng Christ thì khi “ngày Đấng Christ đến” mọi người sẽ được sống lại theo thứ tự, trong chuỗi thứ tự đó thì trước hết là Đấng Christ. Lịch sử nhân loại cho chúng ta biết vì ông A-đam phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời, và một trong những hình phạt của tội lỗi ấy là sự chết thuộc thể. Hậu tự của ông A-đam vì qua mối liên hệ huyết thống với ông nên cũng đồng chịu hậu quả ấy, “trong A-đam mọi người đều chết” (câu 21a, 22a). Đấng Christ không phải là người đầu tiên sống lại trong lịch sử nhân loại, cụ thể trong Kinh Thánh chúng ta biết ông La-xa-rơ (Giăng 11:1-44), con gái của ông Cai Nhà hội Giai-ru (Lu-ca 8:40-42, 49-56) v.v… cũng đã sống lại trước đó, nhưng sau một thời gian họ sẽ phải chết. Nhưng điều quan trọng là khi Đấng Christ đã sống lại thì Ngài không chết nữa vì Ngài là Đấng Hằng Sống, và quan trọng hơn là sự sống lại của Ngài đem đến sự sống và sự sống đời đời cho những ai ở trong Ngài, là những người được liên hiệp với Đấng Christ trong dòng huyết cứu chuộc của Ngài (I Cô-rinh-tô 6:17).

Lựa chọn đối tượng để thuộc về cho chúng ta kết quả rất khác nhau. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì ân sủng kỳ diệu, quý báu Ngài ban cho những người tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16), và trong dòng huyết thiêng liêng mầu nhiệm ấy chúng ta được kết hiệp với Đấng Christ để sẽ được sống lại trong ngày Đấng Christ tái lâm.

Tuy nhiên, mỗi chúng ta cần ghi nhớ là chúng ta hoặc thuộc về Đấng Christ hoặc thuộc về một đối tượng nào khác mà thôi. Hoàn toàn không thể chọn vừa thuộc về Đấng Christ lại vừa dùng thân thể liên hiệp với đời sống ô uế, tội lỗi. Khi chúng ta đã thuộc về Đấng Christ, hãy sống nên thánh mỗi ngày để luôn kết quả cho Chúa.

Bạn có đang ở trong Đấng Christ không?

Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ kính yêu! Lòng con vui mừng tạ ơn Chúa vì sự phục sinh của Ngài đem đến sự sống lại vui mừng, vinh hiển cho những người thuộc về Ngài, xin giúp con luôn ở trong Ngài để nhận hưởng điều tốt lành này, và tiếp tục nhận năng lực để sống kết quả cho Ngài luôn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 13:28-14:17

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

 

Bài trướcKrist Jing Boh Hlâo Hlang – 21/10/2021
Bài tiếp theoUB.CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hàng Tuần Của Thiếu Niên